Wójt Gminy

 • Sekretarz Gminy
  • Kierownik Referatu gospodarczego
   - Stan. ds. komunalnych i planowania
   - Stan. ds. ochrony środowiska
   - Stan. ds. administracyjno gospodarczych
   - Stan. ds. inwestycji i zamówień publicznych
  • Z-ca kierownika USC
   - Stan. ds obywatelskich i działalności gospodarczej
   - Stan. ds. administracyjnych
   - Stan. ds. promocji, kultury i oświaty
   - Stan. ds. obronnych i kryzysowych
  • Stanowisko ds. wniosków i projektów
  • Stanowisko informatyka
  • Komórka stanowisk robotniczych
   - sprzątaczka
   - rob. gospodarczy
   - dozorca
   - goniec
 • Skarbnik Gminy - kieruje referatem finansowym
  • Stan. ds. księgowości budżetowej
  • Stan. ds. księgowości podatkowej
  • Stan. ds. wymiaru podatków
  • Stan. ds. księgowości - kasjer ¾
  • Stan. ds. księgowości - dochody
 • Kierownicy jednostek podległych
 • Gminny Zespół Reagowania