Wykaz sołtysów Gminy Radwanice

Buczyna
Marek Koszmider
tel. 781603377

Drożów

Garbacz Anna
tel.  76 8311087

Drożyna
Krell Joanna
tel. 724884204

Jakubów
Mamzer Władysław
tel.  768312357

Kłębanowice
Dąbrowski Mieczysław
tel.  768311076

Lipin
Kulig Adam
tel.  785935862

Łagoszów Wielki
Olejnik Józef
tel.  768311148

Nowy Dwór
Kancerek Teresa
tel.  768311363

Nowa Kuźnia
Kiełb Paweł
tel. 768311561

Przesieczna
Najwer Mirosław
tel.  768311266

Radwanice
Peregrym Bogdan
tel.  768311406

Sieroszowice
Dąbrowska Urszula
tel.  885159403

Strogoborzyce
Gliniak Walerian
tel. 667310347