W związku z przejęciem przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zadań gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - członków Związku, w tym prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości informujemy, że informacje dotyczące uzyskania wpisu do ww. rejestru znajdują się na stronie BIP Związku Gmin Zagłębia Miedziowego pod adresem :