Zarządzenia Burmistrza

 

- Zarządzenie Nr 1/09 w sprawie służby przygotowawczej

- Zarządzenie Nr 2/09 w sprawie powołania komisji przetargowej- Osiedle Głogowskie

- Zarządzenie Nr 3/09 w sprawie umorzenia czynszu Ukleja

- Zarządzenie Nr 4/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Łabędź

- Zarządzenie Nr 5/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Starzecki

- Zarządzenie Nr 6/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Wójcik

- Zarządzenie Nr 7/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Radzik

- Zarządzenie Nr 8/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Zawiłowicz

- Zarządzenie Nr 9/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Muszyńska

- Zarządzenie Nr 10/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Prus

- Zarządzenie Nr 11/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Z-ad Mięsny

- Zarządzenie Nr 12/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Łosik

- Zarządzenie Nr 13/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Sibera

- Zarządzenie Nr 14/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Kowalska

- Zarządzenie Nr 15/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Wiśniewski

- Zarządzenie Nr 16/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Balicki

- Zarządzenie Nr 17/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Szkudło

- Zarządzenie Nr 18/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Lewkowicz

- Zarządzenie Nr 19/09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 124/08

- Zarządzenie Nr 20/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie Nr 21/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

- Zarządzenie Nr 22/09 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 23/09 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Przemków na 2009 rok

- Zarządzenie Nr 24/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

- Zarządzenie Nr 25/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

- Zarządzenie Nr 26/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 27/09 sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego

- Zarządzenie Nr 28/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009

- Zarządzenie Nr 29/09 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

- Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 31/09 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 32/09 w spr. rozpoczęcia procedury naboru

- Zarządzenie Nr 33/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 34/09 w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej

- Zarządzenie Nr 35/09 w sprawie ustalenia harmonogramów pracy nad stworzeniem programamów przewidzianych w SRGP 2008-2015

- Zarządzenie Nr 36/09 w sprawie umorzenia opłaty za przedszkole Klimkiewicz

- Zarządzenie Nr 37/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na 27.02.2009r.

- Zarządzenie Nr 38/09 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 39/09 w spr zmiany budżetu gminy na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 40/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 41/09 w sprawie Regulamin Organizacyjnu Urzędu zmiana od 2009

- Zarządzenie Nr 42/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 43/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

- Zarządzenie Nr 44/09 w sprawie ogłoszenia wykazu Nieruchomości przeznaczone do przetargu - ul. Długa 4

- Zarządzenie Nr 45/09 w sprawie powołania komisji

- Zarządzenie Nr 46/09 w sprawie umorzenia należności za przedszkole Hirszfeld

- Zarządzenie Nr 47/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 48/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26_07 z dnia 28.02.07

- Zarządzenie Nr 49/09 w sprawie pow. kom na 20.03.09

- Zarządzenie Nr 50/09 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2008 rok

- Zarządzenie Nr 51/09 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu samorządowych instytucji kultury

- Zarządzenie Nr 52/09 w sprawie powołania komisji przetargowej - Zakup samochodu dla Straży Miejskiej

- Zarządzenie Nr 53/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

- Zarządzenie Nr 54/09 w sprawie wyznaczenia miejsc plakatowania

- Zarządzenie Nr 55/09 w spr. zaciągnięcia kredytu krótkotermin

- Zarządzenie Nr 56/09 sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 57/09 w sprawie powołania komisji

- Zarządzenie Nr 58/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

- Zarządzenie Nr 59/09 w sprawie powołania komisji

- Zarządzenie Nr 60/09 w sprawie częściowego rozwiązania umowy o odddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

- Zarządzenie Nr 61/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

- Zarządzenie Nr 62/09 w sprawie powołania komisji - przedszkole

- Zarządzenie Nr 63/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 64/09 w sprawie zmiany RWA archiwum

- Zarządzenie Nr 65/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 66/09 w sprawie wykorzystania środków łączności Regulamin Sieci KSM

- Zarządzenie Nr 67/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 68/09 w sprawie powołanie komisji

- Zarządzenie Nr 69/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-garaże

- Zarządzenie Nr 70/09 w sprawie powołania operatorów OKW

- Zarządzenie Nr 71/09 w sprawie powołania komisji przetargowej- Ośrodek Zdrowia 15.05.09

- Zarządzenie Nr 72/09 sprawie powołania koordynatora gminnego i zakresu zadań

- Zarządzenie Nr 73/09 w sprawie powołania OKW - 12.05.2009

- Zarządzenie Nr 74/09 w sprawie zmiany składu OKW

- Zarządzenie Nr 75/09 w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka 71

- Zarządzenie Nr 76/09 w sprawie powołanie komisji - scena

- Zarządzenie Nr 77/09 w sprawie ogłoszenia wykazu Boczniewicz i Ziemniak

- Zarządzenie Nr 78/09 w sprawie powołania komisji - kredyt

- Zarządzenie Nr 79/09 w sprawie przejęcia użytkowania nieruchomosci

- Zarządzenie nr 80/09 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zgodności uchwał Rady Miejskiej

       - Załącznik do zarządzenia 80/09 - Plan weryfikacji

- Zarządzenie Nr 81/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

- Zarządzenie Nr 82/09 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

- Zarządzenie Nr 83/09 w sprawie powołania komisji

- Zarządzenie Nr 84/09 w sprawie wskazania form, szczegółowego zakresu zadań i załączni

- Zarządzenie Nr 85/09 w sprawie zmiany składu OKW

- Zarządzenie Nr 86/09 w sprawie wykaz dzierżawców 1.06.2009

- Zarządzenie Nr 87/09 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy

- Zarządzenie Nr 88/09 w sprawie powołanie komisji - Łąkociny

- Zarządzenie Nr 89/09 w sprawie wykaz dzierżawców 2.06.2009

- Zarządzenie Nr 90/09 w spr zmiany budżetu gminy na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 91/09 w sprawie powołania komisji

- Zarządzenie Nr 92/09 w sprawie wykonania prawa pierwokupu

- Zarządzenie Nr 93/09 w spr zmiany budżetu gminy na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 94/09 w sprawie powołanią komisji przetargowej - Wysoka

- Zarządzenie Nr 95/09 w sprawie powołania komisji - scena

- Zarządzenie Nr 96/09 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu w Przemkowie

- Zarządzenie Nr 97/09 w sprawie zmian w budżecie 2009 r.

- Zarządzenie Nr 98/09 w sprawie regulmin boiska Orlik 2012

- Zarządzenie Nr 99/09 numer niewykorzystany z powodu błędu

- Zarządzenie Nr 100/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-ogródek działkowy Nicewicz

- Zarządzenie Nr 101/09 w sprawie powołania komisji - Inspektor

- Zarządzenie Nr 102/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność gminy Przemków.

- Zarządzenie Nr 103/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań- ul. Sikorskiego 3A

- Zarządzenie Nr 104/09 w sprawie powołania komisji przetargowej- ZM

- Zarządzenie Nr 105/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-ogródek działkowy- Kononowicz

- Zarządzenie Nr 106/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz. 405-3

- Zarządzenie Nr 107/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Kaczanowska

- Zarządzenie Nr 108/09 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2009 rok

- Zarządzenie Nr 109/09 w sprawie powołania Dyrektora M_G Biblioteki Publicz. w Przemkowie

- Zarządzenie Nr 110/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży- Gen. Sikorskiego i Pl. Wolności 17

- Zarządzenie Nr 111/09 w sprawie wyłaczenia z mieszkaniowqego zasobu Gminy Przemków pomieszczeń tymczasowych

- Zarządzenie Nr 112/09 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów

- Zarządzenie Nr 113/09 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego Pani Walerii Kukwa.

- Zarządzenie Nr 114/09 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Mazurek Stanisalw

- Zarządzenie Nr 115/09 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru

- Zarządzenie Nr 116/09 w sprawie powołania komisji przetargowej-działka 71 Przemków

- Zarządzenie Nr 117/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie Nr 118/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 119/09 w sprawie odstąpienia od pierwokupu

- Zarządzenie Nr 120/09 w spr zmiany budżetu gminy na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 121/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie Nr 122/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r

- Zarządzenie Nr 123/09 w sprawie powołania komisji przetargowej- ZM

- Zarządzenie Nr 124/09 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu

- Zarządzenie Nr 125/09 w sprawie powołania komisji - II rokowania

- Zarządzenie Nr 126/09 ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drabik

- Zarządzenie Nr 127/09 w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka 706-2

- Zarządzenie Nr 128/09 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 129/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

- Zarządzenie Nr 130/09 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budż.za I półrocze 2008 r

- Zarządzenie Nr 131/09 w sprawie powołania komisji przetargowej dot. Kaczanowskiej i Strumykowej

- Zarządzenie Nr 132/09 w sprawie ogłoszenia wykozu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 133/09 w sprawie zmian w budżecie 2009 r

- Zarządzenie Nr 134/09 w sprawie powołania komisji przetargowe

- Zarządzenie Nr 135/09 w sprawie powołania komisji przetargowej- działka 71 II przetarg

- Zarządzenie Nr 136/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz 144 Oruba Sylwester

- Zarządzenie Nr 137/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r

- Zarządzenie Nr 138/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-ogródek działkowy Wolanian Maria

- Zarządzenie Nr 139/09 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 140/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-ogródek działkowy- Bąkowski, Kozłowska

- Zarządzenie Nr 141/09 w sprawie zmian w budżecie 2009 r

- Zarządzenie Nr 142/09 w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka Ciżmar, Kania

- Zarządzenie Nr 143/09 w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego

- Zarządzenie Nr 144/09 w sprawie powołania komomisji na 12.10.2009

- Zarządzenie Nr 145/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oś. głogowskie

- Zarządzenie Nr 146/09 w sprawie powołania kom na 20.10.2009

- Zarządzenie Nr 147/09 w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego MZGM

- Zarządzenie Nr 148/09 w sprawie powołania komisji przetargowej- działka 706-2 I przetarg

- Zarządzenie Nr 149/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-ogródek działkowy- Kowalski Robert

- Zarządzenie Nr 150/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 151/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r

- Zarządzenie Nr 152/09 w sprawie powołania komisji - kredyt

- Zarządzenie Nr 153/09 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Nicewicz Arkadiusz

- Zarządzenie Nr 154/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na 13.11.2009

- Zarządzenie Nr 155/09 w sprawie powołania komisji - kredyt

- Zarządzenie Nr 156/09 w sprawie projektu budżetu gminy Przemków na 2010 rok

- Zarządzenie Nr 157/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 158/09 zmieniające zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Przemkowa z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie

- Zarządzenie Nr 159/09 w sprawie nabycia nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu państwa na rzecz Gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 160/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji części składników majątkowych

- Zarządzenie Nr 161/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemkowie

- Zarządzenie Nr 162/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego

- Zarządzenie Nr 163/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 164/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

- Zarządzenie Nr 165/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 166/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 167/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 168/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

- Zarządzenie Nr 169/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w prowadzonym postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł”

- Zarządzenie Nr 170/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 171/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Przemków

- Zarządzenie Nr 172/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży parkingi i Krępa

- Zarządzenie Nr 173/09 w sprawie naboru pracownika

- Zarządzenie Nr 174/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Krępa

- Zarządzenie Nr 175/09 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. zmiany granic miasta Przemków

- Zarządzenie Nr 176/09 w sprawie powołanie komisji - samochód

- Zarządzenie Nr 177/09 w sprawie powołanie komisji - komputery dla ludności

- Zarządzenie Nr 178/09 w sprawie powołanie komisji - kredyt

- Zarządzenie Nr 179/09 w sprawie powołania komisji przetargowej dostawę komputerów do urzędu

- Zarządzenie Nr 180/09 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu

- Zarządzenie Nr 181/09 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

- Zarządzenie Nr 182/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 183/09 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do PWKiC

- Zarządzenie Nr 184/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na 28.12.2009 r.

- Zarządzenie Nr 185/09 w sprawie powołania komisji - internet

- Zarządzenie Nr 186/09 w sprawie umorzenie opłaty Klimkiewicz

- Zarządzenie Nr 187/09 w sprawie umorzenia opłaty Kuźmiak.

- Zarządzenie Nr 188/09 w sprawie umorzenie opłaty Pałasz

- Zarządzenie Nr 189/09 w sprawie umorzenie opłaty Droźdź

- zarządzenie Nr 190/09 w sprawie umorzenie opłaty Rybka

- Zarządzenie Nr 191/09 w sprawie umorzenie opłaty Dąbek

- Zarządzenie Nr 192/09 w sprawie umorzenie opłaty Bul2

- Zarządzenie Nr 193/09 w sprawie umorzenie opłaty Zajączkowski

- Zarządzenie Nr 194/09 w sprawie umorzenie opłaty Zdańska

- Zarządzenie Nr 195/09 w sprawie umorzenie opłaty Fraszczyńska

- Zarządzenie Nr 196/09 w sprawie umorzenie opłaty Kina

- Zarządzenie Nr 197/09 w sprawie umorzenie opłaty Lewsza

- Zarządzenie Nr 198/09 w sprawie umorzenie opłaty Kulesza

- Zarządzenie Nr 199/09 w sprawie umorzenie opłaty Bul

- Zarządzenie Nr 200/09 w sprawie umorzenie opłaty Sługocka

- Zarządzenie Nr 201/09 w sprawie umorzenie opłaty Szymanek

- Zarządzenie Nr 202/09 w sprawie umorzenie opłaty Walczak

- Zarządzenie Nr 203/09 w sprawie umorzenie opłaty Hanasz

- Zarządzenie Nr 204/09 w sprawie powołania komisji konkursowej PP1

- Zarządzenie Nr 205/09 w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania oraz aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Zarządzenie Nr 206/09 w sprawie zmian w budżecie 2009 r.

- Zarządzenie Nr 207/09 w sprawie zmian w budżecie 2009 r.

 

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0