Zarządzenia Burmistrza

- Zarządzenie 1/07 w sprawie powołania Komisji ds przeprowadzenia kontroli właścicielskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia

- Zarządzenie 2/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

- Zarządzenie 3/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego

- Zarządzenie 4/07 w sprawie ustalenia stawki najmu pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

- Zarządzenie 5/07 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

- Zarządzenie 7/07 w sprawie powołania rady sportu

- Zarządzenie 8/07 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych

- Zarządzenie 9/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 10/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przemków

- Zarządzenie 11/07 w sprawie ustalenia stawki najmu pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali komunalnych

- Zarządzenie 12/07 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

- Zarządzenie 13/07 w sprawie nabycia nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnej

- Zarządzenie 14/07 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

- Zarządzenie 15/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 16/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 17/07 w sprawie zmiany instrukcji działalności kontrolnej

- Zarządzenie 18/07 w sprawie ustalenia planu kontroli wenętrznej na 2007 rok

- Zarządzenie 19/07 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

- Zarządzenie 20/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

- Zarządzenie 21/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 22/07 w powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego w wyborach 25/03/07

- Zarządzenie 23/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 24/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 25/07 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

- Zarządzenie 26/07 w sprawie polityki bezpieczeństwa

- Zarządzenie 27/07 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Zarządzenie 28/07 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert

- Zarządzenie 29/07 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Przemków na 2007 rok

- Zarządzenie 30/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru

- Zarządzenie 31/07 w sprawie powołania komisji przetargowej Prace hydrogeologiczne w Wilkocinie

- Zarządzenie 32/07 w sprawie powołania komisji sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Przemków

- Zarządzenie 33/07 w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania gruntu

- Zarządzenie 34/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie 35/07 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

- Zarządzenie 36/07 w sprawozdanie z wykonania budżetu

- Zarządzenie 37/07 w sprawie powołania komisji przetargowe„Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej

- Zarządzenie 38/07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

- Zarządzenie 39/07 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru na wolne stanowiska

- Zarządzenie 40/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r.

- Zarządzenie 41/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 42/07 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru na wolne stanowiska

- Zarządzenie 43/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie 44/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 45/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

- Zarządzenie 46/07 w sprawie zmiany w budzecie na 04.2007

- Zarządzenie 47/07 w sprawie rozłożenia na raty

- Zarządzenie 48/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

- Zarządzenie 49/07 w sprawie zmiany składu Miejsko-Gminnej Komisji

- Zarządzenie 50/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 51/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 52/07 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego

- Zarządzenie 53/07 w sprawie odstapienia od wykonania prawa pierwokupu

- Zarządzenie 54/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie 55/07 w sprawie wymagań dla przedsiebiorcow

- Zarządzenie 56/07 w sprawie powołania komisji

- Zarządzenie 57/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 58/07 w sprawie przedłużenia naboru

- Zarządzenie 59/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej PP2

- Zarządzenie 60/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej SP Wysoka

- Zarządzenie 61/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej SP2

- Zarządzenie 62/07 w sprawie zmiany budżetu 2007

- Zarządzenie 63/07 w sprawie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników

- Zarządzenie 64/07 w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

- Zarządzenie 65/07 w sprawie wprowadzenia procedury okresowego przeprowadzania monitoringu finansowego spółek handlowych w których jedynym udziałowcem jest gmina Przemków

- Zarządzenie 66/07 w sprawie zakresu zadań

- Zarządzenie 67/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie 68/07 w sprawie rozłożenia czynszu na raty

- Zarządzenie 69/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

- Zarządzenie 70/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie 71/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

- Zarządzenie 72/07 w sprawie rozpoczęcia naboru na wolne stanowisko

- Zarządzenie 73/07 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowych

- Zarządzenie 74/07 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamowien publicznych

- Zarządzenie 75/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 76/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 77/07 w sprawie uchylenia zarządzeń

- Zarządzenie 78/07 w sprawie zmiany budżetu 2007 - czerwiec

- Zarządzenie 79/07 w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej

- Zarządzenie 80/07 w sprawie rozpoczęcia naboru na wolne stanowisko pracy

- Zarządzenie 81/07 w sprawie zmian w budżecie 20 czerwca 2007

- Zarządzenie 82/07 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

- Zarządzenie 83/07 w sprawie powołania komisji

- Zarządzenie 84/07 ds powołania Komisji motywacyjnej uczniów romskich

- Zarządzenie 85/07 w sprawie zmian w budżecie

- Zarządzenie 86/07 w sprawie powołania komisji

- Zarządzenie 87/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

- Zarządzenie 88/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu - Rybna

- Zarządzenie 89/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 90/07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

- Zarządzenie 91/07 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru

- Zarządzenie 92/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie 93/07 w sprawie powołania pełnomocnika ds.utworzenia MZGK w Przemkowie

- Zarządzenie 94/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

- Zarządzenie 95/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 96/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 97/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 98/07 w sprawie uchylenia Zarządzenia 65_07 z 22 maja 2007

- Zarządzenie 99/07 w sprawie przedłuzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Przemkowie

- Zarządzenie 100/07 w sprawie przejęcia użytkowania części nieruchomości

- Zarządzenie 101/07 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych na terenie gminy Przemków

- Zarządzenie 102/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 103/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie 104/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie 105/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

- Zarządzenie 106/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- Zarządzenie 107/07 w sprawie powołania Dyrektora SP Wysoka

- Zarządzenie 108/07 w sprawie powołania Dyrektora SP

- Zarządzenie 109/07 w sprawie powołania Dyrektyora PP2

- Zarządzenie 110/07 w sprawie ogłosznenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dla użytkownika wieczystego

- Zarządzenie 111/07 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu

- Zarządzenie 112/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

- Zarządzenie 113/07 w spr.zmian w budżecie

- Zarządzenie 115/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

- Zarządzenie 116/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

- Zarządzenie 117/07 w sprawie powolania komisji przetargowej

- Zarządzenie 118/07 w sprawie powołania OKW

- Zarządzenie 119/07 w sprawie powołania koordynatora gminnego i zakresu zadań

- Zarządzenie 120/07 w sprawie powołania operatorów i zakres obowiazków

- Zarządzenie 121/07 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

- Zarządzenie 122/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

- Zarządzenie 123/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

- Zarządzenie 124/07 w sprawie zmiany składu OKW

- Zarządzenie 125/07 w sparwie zmiany składu OKW

- Zarządzenie 126/07 w sprawie zmiany składu OKW

- Zarządzenie 127/07 w sprawie instrukcji kancelaryjnej i zmian w jrwa

- Zarządzenie 128/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- Zarządzenie 129/07 w sprawie tworzenia i wypłaty premii uznaniowej

- Zarządzenie 130/07 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Przemkowie

- Zarządzenie 131/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007

- Zarządzenie 132/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkniowego zasobu Gminy i Miasta Przemków

- Zarządzenie 133/07 w sprawie ustalenia stawki najmu pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przemków

- Zarządzenie 134/07 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przemkowie

- Zarządzenie 135/07 w sprawie powołania zespolu ds wykorzystania funduszy zewnetrznych

- Zarządzenie 136/07 w sprawie nabycia nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Przemków

- Zarządzenie 137/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

- Zarządzenie 138/07 w sprawie powolania komisji przetargowej

- Zarządzenie 139/07 w sprawie powołania komisji do przeprowardzenia przetargu

- Zarządzenie 140/07 w sprawie powołania komisji ds likwidacji składników majątkowych Urzędu

- Zarządzenie 142/07 w sprawie zmiany składu zespolu ds wykorzystania funduszy zewnetrznych

- Zarządzenie 143/07 w sprawie naboru na Dyrektora zakładu budżetowego MZGM

- Zarządzenie 144/07 w sprawie odstapienie od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

- Zarządzenie 145/07 w spr.zmiany budżetu na 2007

- Zarządzenie 146/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

- Zarządzenie 147/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

- Zarządzenie 148/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów

- Zarządzenie 149/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007

- Zarządzenie 150/07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

- Zarządzenie 151/07 w sprawie zmian w budżecie 2007 r.

- Zarządzenie 152/07 w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie

- Zarządzenie 153/07 w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów

- Zarządzenie 154/07 w sprawie zmian w regulaminie udzielania zam.publ.

- Zarządzenie 155/07 w sprawie zmian w budżecie 2007 r.

- Zarządzenie 156/07 w sprawie prywatyzacji PWKiC Sp. z o. o. w Przemkowie.

- Zarządzenie 157/07 w sprawie wyboru trybu prywatyzacji PWKiC Sp. z o. o. W Przemkowie.

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0