Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/tmp//sess_766b91b90103abb7c51bc71418543ced, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10
BIP - Urzad Miasta Przemkow
 
 
 Przetargi

2010.06.01

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

- Informacja o przetargu

IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niazabudowanej

- Informacja o przetargu

 2010.05.14

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego

- Ogłoszenie o przetargu

 


2010.05.11

Remont chodnika przy ul. Kościuszki i Słonecznej 

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki

 


2010.05.04

 

- Informacja o przetargu

 


2010.04.29

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych2010.04.20

- Szkolenia w zakresie oprogramowania specjalistycznego

- Protokół z wyboru ofert

 


- Dostawa systemów informatycznych dla Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych

- Protokół z wyboru ofert

 


- Sprzedaż działki niezabudowanej

 


- Sprzedaż działek niezabudowanych

 


- Dzierżawa lokalu użytkowego

 


- Dzierżawa części nieruchomości

 


 

2010.04.06

Dzierżawa dwóch fotoradarów

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Projekt umowy

- Oświadczenie

- Oświadczenie

- Formularz oferty

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010.04.19) 

 


2010.03.24

 

Zaproszenie do składania ofert na wyłączną obsługę gastronomiczną i podnajem miejsc handlowo-usługowych imprezy plenerowej 

- Ogłoszenie

 


 

2010.03.23

Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice w Gminie Przemków 

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wzór oświadczenia

- Wzór oświadczenia

- Formularz oferty

- Wzór umowy

- Załączniki

- Wyjaśnienie zapytania (2010.03.26)

- Wyjaśnienie zapytania (2010.03.31)

- Załączniki (2010.03.31)

- Zmiana SIWZ (2010.03.31)

- Modyfikacja SIWZ (2010.03.31)

- Poprawione oświadczenie (2010.03.31)

- Zmiana ogłoszenia (2010.03.31)

- Wyjaśnienie SIWZ (2010.04.01)

- Załączniki (2010.04.01)

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010.04.13)

 


 

2010.03.18

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

- Ogłoszenie o przetargu

 


 

2010.03.15

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Formularz Oferty

- Oświadczenie

- Oświadczenie

- Projekt umowy

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010.03.30)

 


 

2010.03.13

II Przetarg Pisemny nieograniczony

- Ogłoszenie o przetargu

 


II Przetarg Pisemny nieograniczony na dzierżawę części niezabudowanej działki gruntu

 

- Ogłoszenie o przetargu

 


2010.03.11

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego

- Informacja z przetargu 

 


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego

- Ogłoszenie o przetargu

 

 


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego

- Ogłoszenie o przetargu

 


2010.02.25

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

 

- Informacja o przetargu

 


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych 

- Ogłoszenie o przetargu

 


III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 

- Ogłoszenie o przetargu

 2010.02.11

Promocję projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przystosowania do świadczenia e-usług" 

- Zapytanie ofertowe

- Protokół z wyboru ofert

 


 

Wykonanie wydzielonej instalacji elektrycznej do zasilania sprzętu komputerowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie ul. 10 lutego 7 

- Zapytanie ofertowe

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Rzut parter-piętro

- Rzut piwnica-poddasze

- Tablica bezpiecznikowa

- Przedmiar

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

2010.01.29

Promocja projektu: "Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przystosowania do świadczenia e-usług

- Ogłoszenie

 


 

Zakup i wdrożenie systemów informatycznych Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych (kadry, księgowość, ewidencje) 

- Ogłoszenie

- Protokół z wyboru ofert

 


 

Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania - Plany Zagospodarowania przestrzennego, Ewidencja dróg i oznakowania dla Gminy Przemków 

- Ogłoszenie

- Załączniki

- Protokół z wyboru ofert

 


2010.01.28

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

 


- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 


 

2010.01.22

Wdrożenie specjalnego oprogramowania - Plany zagospodarowania przestrzennego, Ewidencja dróg i oznakowania dla Gminy Przemków

- Zaproszenie do składania ofert

- Załączniki

- Protokół z wyboru ofert

 


Zakup i wdrożenie systemów informatycznych Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych (kadry, księgowość, ewidencje)

 

- Zaproszenie do składania ofert

- Protokół z wyboru ofert

 


Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Jakubowo Lubińskie 

 

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Formularz oferty

- Wzór oświadczenia

- Projekt umowy

- Mapa

- Załączniki

- Zmiana SIWZ

- Zestawienie stolarki

- Modyfikacja SIWZ

- Ściąg stalowy

- BIOZ

- Zmiana SIWZ

- Zmiana ogłoszenia

- Zmiana ogłoszenia

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


2010.01.13

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych

- Ogłoszenie o przetargu

 


2010.01.12

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminnego w romu 2010 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i promocji działalności kulturalnej wśród mniejszości narodowych, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych. 

- Ogłoszenie

 


2010.01.08

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego 

- Ogłoszenie o przetargu

 


2010.01.06

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 

- Informacja o przetargu

 


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu

- Informacja o przetargu 

 


2010.01.05

Wykonanie dokumentacji projektowej wydzielonej instalacji elektrycznej do zasilania sprzętu komputerowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

- Zapytanie ofertowe

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


2009.12.31

 

Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przystosowania do świadczenia e-usług" w ramach Priorytetu 2. Działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013. 

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Projekt umowy

- Wzór oświadczenia

- Formularz oferty

- Wyjaśnienie zapytania

- Wyjaśnienie zapytania

- Zmiana SIWZ

- Zmiana ogłoszenia

- Zmiana treści SIWZ

- Wyjaśnienie zapytania

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010.02.19)

 

 


 

2009.12.30

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Integracja systemów ESOD-ESP-ePuap-portal Urzędu Miejskiego w Przemkowie w związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przystosowania do świadczenia e-usług" w ramach Priorytetu 2. Działanie 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013"

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Formularz oferty

- Wzór oświadczenia

- Umowa

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2009.12.17

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

- Ogłoszenie o przetargu

 


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych

 

- Ogłoszenie o przetargu

 


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

- Ogłoszenie o przetargu

 


2009.12.15

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej

- Informacja o przetargu

 


I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej

 

- Informacja o przetargu

 

2009.12.14

Dostarczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu dla 100 gospodarstw domowych na potrzeby projektu o nazwie Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - eInclusion w gminie Przemków.

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Lista beneficjentów ostatecznych projektu

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Zmiana SIWZ

- Przedłużenie terminu składania ofert

- Zapytania i odpowiedzi

- Zapytania i odpowiedzi

- Zmiana SIWZ

- Formularz i Oświadczenie - wersje edytowalne

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


2009.12.10

Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy 

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Umowa

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Wyjaśnienie zapytania

- Unieważnienie postępowania

 


2009.12.08

IV przetarg nieograniczony na Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł 

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przemków kredytu

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- Sprawozdanie o stanie należności

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań

- Sprawozdanie o deficycie

- Sprawozdania 2008

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


2009.12.04

Przetarg nieograniczony na zakup lekkiego samochodu pożarniczego

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Opis przedmiotu zamówienia

- Projekt umowy

 


Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego (100 szt. zestawów) w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Einclusion w Gminie Przemków

- Ogłoszenie o przetargu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wzór umowy

- Zapytanie i wyjaśnienie

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 


2009.12.02

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych

- Informacja o przetargu

 


2009.11.30

III przetarg nieograniczony na Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł 

- Ogłoszenie o przetargu

- Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

- Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań

- Kwartale sprawozdanie o stanie należności

- Kwartalne sprawozdanie o deficycie

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Sprawozdania 2008

- Unieważnienie postępowania


 
 

Warning: Unknown: open(/var/tmp//sess_766b91b90103abb7c51bc71418543ced, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0