Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie

2010.05.24

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w referacie finansowym Urzędu Miejskiego w Przemkowie

- Ogłoszenie o naborze

 


2010.03.18

 

Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie

- Ogłoszenie o naborze

 


2010.02.26

 

Główny księgowy w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Przemkowie

- Ogłoszenie o naborze

 


Referent ds obsługi Punktu Informacyjnego
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie 

- Ogłoszenie o naborze

- Informacja o wynikach naboru

 


Główny Księgowy w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Przemkowie

- Ogłoszenie o naborze

- Informacja o wynikach naboru

 


 

Stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

- Ogłoszenie o naborze

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja o wynikach naboru

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik Miejski - aplikant w Straży Miejskiej w Przemkowie

- Ogłoszenie o naborze

- Informacja o wynikach naboru

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. szkoleń i serwisu sprzętu komputerowego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

- Ogłoszenie o naborze

- Informacja o wynikach naboru

 

 


Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie

 

- Ogłoszenie o naborze

- Zarządzenie w sprawie przedłużenia procedury naboru

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja o wynikach naboru

 


Nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym

- Ogłoszenie o naborze

- Informacja o wynikach naboru

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor do spraw Inwestycji i Zamówień Publicznych

- informacja o wynikach naboru

- zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury naboru

- ogłoszenie o naborze

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie

- Ogłoszenie o naborze

- informacja o wynikach naboru

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik Miejski - aplikant w Straży Miejskiej w Przemkowie

- informacja o wynikach naboru

- zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
 

- ogłoszenie o naborze

- zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury naboru

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor / Referent ds gospodarki nieruchomościami w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

- zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, Informacja o wynikach naboru

- ogłoszenie o naborze

- zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury naboru