Uchwały Rady Miejskiej Przemków rok 2009

XXIX/199/09 - zmiana WPI

XXIX/200/09 - zmiana budżetu gminy na 2009 rok

XXIX/201/09 - kredyt długoter. z 02.2009 r.

XXIX/202/09 - przystąpienie do zmiany planu

XXIX/203/09 - zatwierdzenie TARYFA STRONA TYTUŁOWA

XXIX/204/09 - dopłaty do taryfy

XXIX/205/09 - ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w - OPS

XXIX/206/09 - wyrażenie zgody na ustalenie wartości punktu. - OPS

XXIX/207/09 - wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

XXIX/208/09 - Regionalny Program Odnowy Wsi

XXX/209/09 - zmiana budżetu gminy na 2009 rok

XXX/210/09 - przyjecie dotacji WFOŚiGW

XXX/211/09 - zaciagniecie pożyczki WFOŚiGW

XXX/212/09 - zmieniająca wynagrodzenie nauczycieli

XXX/213/09 - zmiana Statutu Urzędu Miejskiego w Przemkowie

XXXI/214/09 - udzielenie absolutorium

XXXI/215/09 - regulamin dostarczania wody

XXXI/216/09 - zmiana WPI

XXXI/217/09 - poręczenie 03.2009 r

XXXI/218/09 - skraga A.Rybarczyk

XXXII/219/09 - zmiana budżetu gminy na 2009 rok.

XXXII/220/09 - wyrażenie zgody na - f-sz sołecki

XXXIII/221/09 - zmiana budżetu gminy na 2009 rok

XXXIII/222/09 - spr.fin. MGBP za 2008 r

XXXIII/223/09 - przeznaczenie zysku MGBP za 2008 r

XXXIII/224/09 - spr.fin. POK za 2008 r

XXXIII/225/09 - pokrycie straty POK za 2008 r

XXXIII/226/09 - zmiana WPI

XXXIII/228/09 - program informatyzacji urzędu i gminnych jednostek

XXXIV/229/09 - zmiana budżetu gminy na 2009 rok

XXXIV/230/09 - kredyt długoter. UE z .08.2009 r

XXXIV/231/09 - zaliczenie drogi

XXXIV/232/09 - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Wysokiej i ustalenia jego organizacji

XXXIV/233/09 - utworzenie punktu przewdszkolnego w Piotrowicach

XXXIV/234/09 - konsultacje i załącznik nr 2

XXXVI/235/09 - zmiana budżetu gminy na 2009 rok

XXXVI/236/09 - kredyt

XXXVI/237/09 - zmiana WPI

XXXVI/238/09 - rozwiązanie ZSP

XXXVII/239/09 - kredyt długoter. z .10.2009 r

XXXVII/240/09 - Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia

XXXVIII/241/09 - zmiany budżetu gminy na 2009 rok

XXXVIII/242/09 - określenie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

XXXVIII/243/09 - zwolnienia od podatku od nieruchomości, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - Uwaga! Stwierdzono nieważność uchwały

XXXVIII/244/09 - wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

XXXVIII/245/09 - zmieniająca uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej

XXXIX/246/09 - zmiana budżetu gminy na 2009 rok.

XXXIX/247/09 - zmiana uchwały w sprawie kredytu długoterminowego

XXXIX/248/09 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

XXXIX/249/09 - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

XXXIX/250/09 - dot.przedmiotowa dla MZGM na 2010

XXXIX/251/09 - budżet gminy Przemków

- Zalacznik 1

- Zalacznik 2

- Zalacznik 2a

- Zalacznik3

- Zalacznik 3a

- Zalacznik 3b

- Zalacznik 4

- Zalacznik 5

- Zalacznik 6

- Zalacznik 6a

- Zalacznik 7

- Zalacznik 8

- Zalacznik 9

- Zalacznik 10

- Zalacznik 11

XXXIX/252/09 - program współpracy z Organizacjami pozarzadowymi - 2010

XXXIX/253/09 - ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

XXXIX/254/09 - ustanowienie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Przemków

XXXIX/255/09 - zatwierdzenie Planu pracy Rady Miejskiej

XXXIX/256/09 - plan pracy komisji ds. Społecznych

XXXIX/257/09 - plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego

XXXIX/258/09 - plan pracy Komisji Rewizyjnej

XXXIX_259_09 - przyjecie Gminny Program Profilaktyki na 2010r

XXXIX_260_09 - zmiana uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII_161_08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 września 2008 r

XXXIX_261_09 - przyjęcie dotacji z PFOŚiGW

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0