Uchwały Rady Miejskiej Przemków rok 2008

XXVIII/198/08 - upoważnienie dla kierownika OPS

XXVIII/197/08 - górne stawki opłat

XXVIII/196/08 - zmieniająca uchwałę Nr XXIX-168-98 z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowan

XXVIII/195/08 - przedłużenie czasu obowiązywania taryfy

XXVIII/194/08 - przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki na 2009r

XXVIII/193/08 - plan pracy Komisji Rewizyjnej

XXVIII/192/08 - plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego

XXVIII/191/08 - plan pracy komisji ds. Społecznych

XXVIII/190/08 - Plan pracy Rady Miejskiej

XXVIII/189/08 - regulamin wynagradzania nauczycieli 2009

XXVIII/188/08 - punkt dla pracowników oświaty

XXVIII/187/08 - ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia

XXVIII/186/08 - diety dla radnych i sołtysów

XXVIII/185/08 - zaciągnięcie pożyczki na wodociąg

XXVIII/184/08 - współpraca z organizacjami pozarządowymi 2009

XXVIII/183/08 - dot.przedmiotowa dla MZGM na 2009

XXVIII/182/08 - budżet gminy na 2009 rok

XXVIII/181/08 - zmiana budżetu gminy na 2008 rok

XXVIII/180/08 - zmiana WPI

XXVII/179/08 - zmiana budżetu gminy na 2008 rok

XXVII/178/08 - kredyt długoterminowy

XXVII/177/08 - emisja obligacji

XXVI/176/08 - zmiany Statutu OPS

XXVI/175/08 - ekwiwalent dla OSP

XXVI/174/08 - podatek rolny

XXVI/173/08 - zaliczenie do kategorii dróg gminnych

XXVI/172/08 - podstrefa Głogowska-Kaczanowska

XXV/171/08 - zmiana WPI

XXV/170/08 - wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości

XXV/169/08 - zmiana WPI

XXV/168/08 - powierzenie Burmistrzowi uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat

XXV/167/08 - zmiana uchwaly o pozyczce z WFOŚiGW

XXIV/166/08 - zarządzenie wyborów sołtysa w Jakubowie Lubińskim

XXIV/165/08 - zaliczenie do kategorii dróg gminnych - poprawione

XXIV/164/08 - zmiana budżetu gminy na 2008 rok

XXIV/163/08 - zaciągnięcie pożyczki z WIOŚ

XXIII/162/08 - wyrażenie opinii o likwidacji ZOZ-u

XXIII/161/08 - przystapienie do sporz. zm. studium uwarunkowań

XXIII/160/08 - odstąpienie od mpzp-w czesci

XXIII/159/08 - w sprawie zniżek - poprawiona

XXIII/158/08 - opłata od posiadania psów

XXIII/157/08 - podwyższenie wskaźnika - dodatki mieszkaniowe

XXIII/156/08 - wynagrodzenie Burmistrza GiM

XXIII/155/08 - zmiany budżetu gminy na 2008 rok

XXIII/154/08 - emisja obligacji

XXIII/153/08 - zmiana WPI

XXII/152/08 - skargi na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody

XXII/151/08 - wyrażenie zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie

XXII/150/08 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemków

XXII/149/08 - Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

XXII/148/08 - nr 2 - zmieniająca Uchwałę Nr IV_35_07 Rady Miejskiej w Przemkowie

XXII/147/08 - zmieniająca Uchwałę Nr IV_35_07 Rady Miejskiej w Przemkowie

XXII/146/08 - mpzp Szprotawska

XXII/145/08 - usługi opiekuńcze

XXII/144/08 - zmiany budżetu gminy na 2008 rok

XXII/143/08 - uchwalenia WPI 2008-2015

XXI/142/08 - przekazanie środków dla WKP.

XXI/141/08 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego POK za 2007 r.

XXI/140/08 - podział zysku POK za 2007 r.

XXI/139/08 - fin. MGBP za 2007 r.

XXI/138/08 - pokrycie straty MGBP za 2007 r.

XXI/137/08 - zmiana budżetu na 2008 rok.

XXI/136/08 - przyjęcie programu program termomodernizacji

XX/135/08 - przekazanie środków dla Powiatu Polkowickiego

XX/134/08 - wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym- ośrodka zdrowia

XX/133/08 - ustalenie opłat cmentarnych na terenie gminy i miasta Przemków

XX/132/08 - zatwierdzenie „Planu Odnowy Miejscowości Ostaszów na lata 2008-2015”

XX/131/08 - powołanie strazy miejskiej w Przemkowie

XIX/130/08 - przystapienie do Stowarzyszenia Wrzosowa Kraina

XIX/129/08 - odpłatności za przedszkola

XIX/128/08 - zmiana budżetu na 2008 rok

XIX/127/08 - udzielenie absolutorium

XVIII/126/08 - zmieniająca diety dla radnych

XVIII/125/08 - ustalenie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i opłat za posiłki

XVIII/124/08 - zmiana budżetu na 2008 rok

XVII/123/08 - opłaty za przedszkola

XVII/122/08 - przyjęcie ,,Gminnego Programu Profilaktyki na 2008"

XVII/121/08 - zmiana studium uwarunkowań

XVII/120/08 - zmiana MPZP dot.Głogowska -Żymierskiego

XVII/119/08 - zmiana MPZP dot. Głogowska-Kaczanowska

XVI/118/08 - II zmiana WPI na lata 2007-2013

XVI/117/08 - rozpatrzenie skargi NSZZ Solidarność'80 na Burmistrza i Przewodniczącego

XVI/116/08 - zatwierdzenie ,,Planu Odnowy Wsi Jakubowo Lubińskie"

XVI/115/08 - ustalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

XVI/114/08 - zmiana budżetu na 2008 rok

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0