Uchwały Rady Miejskiej Przemków rok 2006.

III/21/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

III/20/06 - zatwierdzenie planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego

III/19/06 - zatwierdzenie planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

III/18/06 - zatwierdzenie planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej

III/17/06 - w sprawie planu pracy rady miejskiej

III/16/06 - w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów

III/15/06 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

III/14/06 - zmieniająca uchwałę nr XXXIX_230_06 z dnia 31 marca 2006 w sprawie budżetu gminy

III/13/06 - ustalenie wykazu wydatków które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

III/12/06 - w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku

III/11/06 - w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectw gminy Przemków

III/10/06 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III/9/06 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III/8/06 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II/7/06 - wybór przedstawiciela gminy Przemków do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

II/6/06 - w sprawie powołania sekretarza gminy Przemków

II/5/06 - upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

II/4/06 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Przemków

I/3/06 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej

I/2/06 - w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie

I/1/06 - w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie

 

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0