Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/tmp//sess_5f2360cabddbb1cd3d23f8a2955cd05e, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10
BIP - Urzad Miasta Przemkow
 
 
 numer sesji: 42

uchwała nr: XLII/247/06 z dnia 06.09.2006

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLII/247/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 06 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2006 roku . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 (...)

 

 uchwała nr: XLII/248/06 z dnia 06.09.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLII/248/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 września 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa sieci wodo(...)

 

 uchwała nr: XLII/249/06 z dnia 06.09.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLII/249/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 września 2006r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i sieci kana(...)

 

 uchwała nr: XLII/250/06 z dnia 06.09.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLII/250/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 września 2006r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa kotłowni węglowej na biomas(...)

 

 uchwała nr: XLII/251/06 z dnia 06.09.2006

 

Uchwała dotyczy:

Uchwała Nr XLII/251/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 06 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw położonych w granicach administracyjnych (...)

 

 

 uchwała nr: XLII/252/06 z dnia 06.09.2006

 

Załącznik do uchwały

Uchwała dotyczy:Uchwała Nr XLII/252/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 06 września 2006r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/191/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na obszarze gminy Przemków Na podst(...) 

 

 


 

 

numer sesji: 41

uchwała nr: XLI/237/06 z dnia 30.06.2006

Załącznik do uchwały

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLI/237/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d, art.54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001(...)

 

 uchwała nr: XLI/238/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLI/238/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa (...)

 

 uchwała nr: XLI/239/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa (...)

 

 uchwała nr: XLI/240/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLI/240/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty przez Przemkowski Ośrodek Kultury za rok obrotowy 2005 . Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor(...)

 

 uchwała nr: XLI/241/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLI/241/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2005 . Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca(...)

 

 uchwała nr: XLI/242/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLI/242/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku osiągnietego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Przemkowie za rok obrotowy 2005 . Na podstawie art.18 ust.1 ust(...)

 

 uchwała nr: XLI/243/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XLI/243/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie za rok obrotowy 2005 . Na podstawie art.18 ust.1 u(...)

 

 uchwała nr: XLI/244/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
UCHWAŁA Nr XLI/244/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Przemków”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gm(...)

 

 uchwała nr: XLI/245/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
UCHWAŁA NR XLI/245/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Przemków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 us(...)

 

 uchwała nr: XLI/246/06 z dnia 30.06.2006

 

Uchwała dotyczy:
U C H W A Ł A Nr XLI/246/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych przejmowanego od(...)

 

 


 

 

numer sesji: 40

uchwała nr: XL/233/06 z dnia 26.04.2006

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XL/233/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.(...)

 

 uchwała nr: XL/234/06 z dnia 26.04.2006

 

Załącznik do uchwały

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XL/234/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26.04.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Przemków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(...)

 

 uchwała nr: XL/235/06 z dnia 26.04.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XL/235/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/227/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania (...)

 

 uchwała nr: XL/236/06 z dnia 26.04.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XL/236/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/230/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art.18 u(...)

 


 

numer sesji: 39

uchwała nr: XXXIX/230/06 z dnia 31.03.2006

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIX/230/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d , art. 54 ustawy z dnia 8 marc(...)

 

 uchwała nr: XXXIX/231/06 z dnia 31.03.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIX/231/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2006 roku oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek(...)

 

 uchwała nr: XXXIX/232/06 z dnia 31.03.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIX/232/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Józefa i Mieczysławy Surdyk oraz Piotra i Janiny Surdyk zam. Przemków ul. Głogowska 33a na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Przemków(...)

 

 


 

 

numer sesji: 38

uchwała nr: XXXVIII /227 /06 z dnia 17.02.2006

Uchwała dotyczy:
UCHWAŁA NR XXXVIII /227 /06 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE Z DNIA 17 lutego 2006r. W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na terenie gminy i miasta (...)

 

 uchwała nr: XXXVIII/ 229 / 06 z dnia 17.02.2006

 

Uchwała dotyczy:
UCHWAŁA NR XXXVIII/ 229 / 06 Rady Miejska w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 us(...)

 

 uchwała nr: XXXVIII/222/06 z dnia 17.02.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVIII/222/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 ma(...)

 

 uchwała nr: XXXVIII/223/06 z dnia 17.02.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVIII/223/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Prz(...)

 

 uchwała nr: XXXVIII/224/06 z dnia 17.02.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVIII/224/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2006 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.(...)

 

 uchwała nr: XXXVIII/225/06 z dnia 17.02.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVIII/225/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia pla(...)

 

 uchwała nr: XXXVIII/226/06 z dnia 17.02.2006

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVIII/226/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Gminy w roku budżetowym. Na podstawie ar(...)

 

 uchwała nr: XXXVIII/228/06 z dnia 17.02.2006

 

Uchwała dotyczy:
U C H W A Ł A XXXVIII/228/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie pr(...)

 

 


 

 

numer sesji: 37

uchwała nr: XXXVII/216/05 z dnia 30.12.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVII/216/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników placówek oświatowych w Przemkowie nie będących nauczycielami Na podstawie a(...)

 

 uchwała nr: XXXVII/217/05 z dnia 30.12.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVII/217/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za g(...)

 

 uchwała nr: XXXVII/218/05 z dnia 30.12.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVII/218/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania NSZZ Soli(...)

 

 uchwała nr: XXXVII/219/05 z dnia 30.12.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVII/219/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku. Na podst. art. 18. ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi(...)

 

 uchwała nr: XXXVII/220/05 z dnia 30.12.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVII/220/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Przemków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania(...)

 

 uchwała nr: XXXVII/221/05 z dnia 30.12.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVII/221/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d, art.54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z (...)

 

 


 

 

numer sesji: 36

uchwała nr: XXXVI/214/05 z dnia 05.12.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXVI/214/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 5 grudnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/285/02 Rady Miejski(...)

 

 uchwała nr: XXXVI/215/05 z dnia 05.12.2005

 

Uchwała dotyczy:
UCHWAŁA NR XXXVI/215/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie: zatwier(...)

 

 


 

 

numer sesji: 35

uchwała nr: XXXV/213/05 z dnia 25.11.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXV/213/05 Rady Miejskiej w Przemkowie dnia 25 listopada 2005r. w sprawie: przyjęcia „Programy Ochr(...)

 

 uchwała nr: XXXV/212/05 z dnia 25.11.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXV/212/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/162/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 us(...)

 

 uchwała nr: XXXV/211/05 z dnia 25.11.2005

 

Uchwała dotyczy: Uchwała Nr XXXV/211/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d, art.54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z(...)

 

 uchwała nr: XXXV/210/2005 z dnia 25.11.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXV/210/2005 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmi(...)

 

 uchwała nr: XXXV/209/2005 z dnia 25.11.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXV/209/2005 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wynagrodzenia za inkaso. Na pod(...)

 

 uchwała nr: XXXV/208/2005 z dnia 25.11.2005

 

Uchwała dotyczy:
UCHWAŁA Nr XXXV/208/2005 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dn(...)

 

 uchwała nr: XXXV/207/05 z dnia 25.11.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXV/207/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach projektu pn. „Rozwój obszarów wiejskich we wschodniej części Bo(...)

 

 


 

 

numer sesji: 34

uchwała nr: XXXIV/201/05 z dnia 28.10.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała XXXIV/201/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28.10.2005r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” Na podstawie art. 18 ust(...)

 

 uchwała nr: XXXIV/202/05 z dnia 28.10.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIV/202/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie w pierwszej kategorii zaszeregowani(...)

 

 uchwała nr: XXXIV/203/05 z dnia 28.10.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIV/203/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sk(...)

 

 uchwała nr: XXXIV/204/05 z dnia 28.10.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIV/204/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 „c” i „e”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca(...)

 

 uchwała nr: XXXIV/205/05 z dnia 28.10.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIV/205/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 października 2005r. zmieniająca uc(...)

 

 uchwała nr: XXXIV/206/05 z dnia 28.10.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIV/206/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca(...)

 

 


 

 

numer sesji: 33

uchwała nr: XXXIII /199/05 z dnia 16.09.2005

Uchwała dotyczy:
UCHWAŁA NR XXXIII /199/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie : wysokości opłat miesięcznych za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z (...)

 

 uchwała nr: XXXIII/194/05 z dnia 16.09.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIII/194/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d, art.54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z(...)

 

 uchwała nr: XXXIII/195/05 z dnia 16.09.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIII/195/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 września 2005r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przywrócenie pierwotnego układu kom(...)

 

 uchwała nr: XXXIII/196/05 z dnia 16.09.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIII/196/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji R(...)

 

 uchwała nr: XXXIII/197/05 z dnia 16.09.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIII/197/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wyboru przedstawiciela (...)

 

 uchwała nr: XXXIII/198/05 z dnia 16.09.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIII/198/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 września 2005r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i wychowania w Głogowie o usunięcie naruszenia w sposobie uzgadniania przez Burmistrza Gmin(...)

 

 uchwała nr: XXXIII/200/05 z dnia 16.09.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXIII/200/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji (...)

 

 

 


 

 

numer sesji: 32

uchwała nr: XXXII/184/05 z dnia 01.07.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXII/184/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005 r. w sprawie rezygnacji Pani Anieli (...)

 

 uchwała nr: XXXII/185/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXII/185/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2(...)

 

 uchwała nr: XXXII/186/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXII/186/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przemków ze środków specjalnego fund(...)

 

 uchwała nr: XXXII/187/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXII/187/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć logopedów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z(...)

 

 uchwała nr: XXXII/188/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXII/188/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym (...)

 

 uchwała nr: XXXII/189/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXII/189/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorców prowadzących i uruchamiających działalność w zakresie produkcji, usług i handlu mających na celu utworzenie nowych miejsc pracy na teren(...)

 

 uchwała nr: XXXII/190/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
U C H W A Ł A Nr XXXII/190/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 01 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (...)

 

 uchwała nr: XXXII/191/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXII/191/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na obszarze gminy Przemków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm(...)

 

 uchwała nr: XXXII/192/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała XXXII/192/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wod(...)

 

 uchwała nr: XXXII/193/05 z dnia 01.07.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXII/193/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i sieci kanali(...)

 

 


 

 

 

numer sesji: 31

uchwała nr: XXXI/174/05 z dnia 10.06.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/174/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. (...)

 

 uchwała nr: XXXI/175/05 z dnia 10.06.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/175/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr I/3/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Przemkowie Na podstawie art. 2(...)

 

 uchwała nr: XXXI/176/05 z dnia 10.06.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/176/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/4/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Przemków Na podsta(...)

 

 uchwała nr: XXXI/177/05 z dnia 10.06.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/177/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d, art.54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z (...)

 

 uchwała nr: XXXI/178/05 z dnia 10.06.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/178/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2005 roku. Na podstaw(...)

 

 uchwała nr: XXXI/179/05 z dnia 10.06.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała XXXI/179/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie za rok obrotowy 2004 . Na podstawie art.18 ust.1(...)

 

 uchwała nr: XXXI/180/05 z dnia 10.06.2005

 


Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/180/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie pokrycia straty przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Przemkowie za rok obrotowy 2004 . Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia(...)

 

 uchwała nr: XXXI/181/05 z dnia 10.06.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/181/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2004 . Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 ma(...)

 

 uchwała nr: XXXI/182/05 z dnia 10.06.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/182/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie pokrycia straty przez Przemkowski Ośrodek Kultury za rok obrotowy 2004 . Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa(...)

 

 uchwała nr: XXXI/183/05 z dnia 10.06.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXXI/183/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/76/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pk(...)

 

 


 

 

numer sesji: 30

uchwała nr: XXX/170/05 z dnia 22.04.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXX/170/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przemkowie Na podstawie art. 19 ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.(...)

 

 uchwała nr: XXX/171/05 z dnia 22.04.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXX/171/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.(...)

 

 uchwała nr: XXX/172/05 z dnia 22.04.2005

 


Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXX/172/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemków Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.(...)

 

 uchwała nr: XXX/173/05 z dnia 22.04.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXX/173/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemków Na podstawie art. 18 ust. 2 p(...)

 

 


 

 

numer sesji: 29

uchwała nr: XXIX/163/05 z dnia 11.03.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXIX/163/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d, art.54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 14(...)

 

 uchwała nr: XXIX/164/05 z dnia 11.03.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXIX/164/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Przemków na lata 2004-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...)

 

 uchwała nr: XXIX/165/05 z dnia 11.03.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXIX/165/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przemków na lata 2004- 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(...)

 

 uchwała nr: XXIX/166/05 z dnia 11.03.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXIX/166/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordyna(...)

 

 uchwała nr: XXIX/167/05 z dnia 11.03.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXIX/167/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie wniosku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o zaopiniowanie projektu planu aglomeracji gminy Przemków. (...)

 

 uchwała nr: XXIX/168/05 z dnia 11.03.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXIX/168/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godz(...)

 

 uchwała nr: XXIX/169/05 z dnia 11.03.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXIX/169/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z listy uzupełniającej. Na podstawie art(...)

 

 


 

 

numer sesji: 28

uchwała nr: XXVIII/161/05 z dnia 04.02.2005

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXVIII/161/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2(...)

 

 uchwała nr: XXVIII/162/05 z dnia 04.02.2005

 

Uchwała dotyczy:
Uchwała Nr XXVIII/162/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 04 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d , art. 54 ustawy z dnia 8 m(...)

 

 


 

numer sesji: 27

 

 numer sesji: 26

 

 

 numer sesji: 25

 

 

 numer sesji: 24

 

 

 numer sesji: 23

 

 

 numer sesji: 22

 

 

 numer sesji: 21

 

 

 numer sesji: 20

 

 

 numer sesji: 19

 

 

 numer sesji: 18

 

 

 numer sesji: 17

 

 

 numer sesji: 16

 

 

 numer sesji: 15

 

 

 numer sesji: 14

 

 

 numer sesji: 13

 

 

 numer sesji: 12

 

 

 numer sesji: 11

 

 

 numer sesji: 10

 

 

 numer sesji: 9

 

 

 numer sesji: 8

 

 

 numer sesji: 7

 

 

 numer sesji: 6

 

 

 numer sesji: 5

 

 

 numer sesji: 4

 

 

 numer sesji: 3

 

 

 numer sesji: 2

 

 

 numer sesji: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warning: Unknown: open(/var/tmp//sess_5f2360cabddbb1cd3d23f8a2955cd05e, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0