Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/tmp//sess_11d3efc65eb333b343a590079a7a6abd, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nprzemkow/site on line 10
BIP - Urzad Miasta Przemkow
 
 
 GMINNA KOMISJA  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Adres:

59-170 Przemków, Plac Wolności 25 pok.112

Urząd Gminy i Miasta

Telefon: 076 8319081

 

Skład Komisji:

 

  1. Lidia Kulczyc - Przewodnicząca Komisji
  2. Danuta Matwiejów - Sekretarz Komisji
  3. Małgorzata Zawiłowicz
  4. Mirosława Kaciuba
  5. Walenty Frąckowiak
  6. Łukasz Rachwalski
  7. Zygmunt Banyś

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy art. 41, ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 i Nr 115 poz. 793). Powołana została Zarządzeniem Burmistrza Przemkowa Nr 85/2005  z dnia 9 grudnia 2005

Terminy posiedzeń Komisji w roku 2008:

 

11 marca

02 kwietnia

07 maja

04 czerwca

02 lipca

24 września

15 października

12 listopada

17 grudnia

 

Komisja powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań komisji należy:

1. Zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii zarówno dla osób  uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym, (dzieci, współmałżonków, rodziców).

2. Inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe.

3. Inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, 
 stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i  wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
 uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (wg art. 
 24-26 i art. 40 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

6. Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od  alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

7. Kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

8. Wydawanie postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

9. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza - przez powołany zespół ds. kontroli.

 

W strukturze Komisji funkcjonują dwa zespoły zadaniowe:

1. Zespół ds. rozmów profilaktycznych, który prowadzi rozmowy z osobami zgłoszonymi do 
    postępowania komisji oraz członkami ich rodzin. 
   

2. Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 
 

Warning: Unknown: open(/var/tmp//sess_11d3efc65eb333b343a590079a7a6abd, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0