Wójt Gminy Pęcław
Artur Andrzej Jurkowski

 

tel.(076 8317-126)

 

PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY PĘCŁAW pokój Nr 1a
W KAŻDY WTOREK od godz. 14.00 do godz. 15.45