Wybory prezydenckie 2010r.

 

INFORMACJA o miejscach do plakatowania INFORMACJA o miejscach do plakatowania (26.03 KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Pęcław o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pęcław o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. (24.59 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/21/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/21/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego (24.10 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/23/10 z dnia 6 maja 2010r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (24.95 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/27/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego,  operatora obsługi informatycznej, pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pęcław w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/27/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatora obsługi informatycznej, pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pęcław w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (40.79 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/28/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/28/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych (23.84 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/32/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. na obszarze gminy Pęcław Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/32/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. na obszarze gminy Pęcław (29.08 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/35/10 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/35/10 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej (24.29 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/36/10 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. na obszarze gminy Pęcław. Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław Nr V/36/10 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. na obszarze gminy Pęcław. (25.64 KB)

Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych - 1 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych - 1 (101.71 KB)

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych - 2 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych - 2 (145.46 KB)