INFORMACJA O PEŁNIONYM DYŻURZE CZŁONKÓW KOMISJI  INFORMACJA O PEŁNIONYM DYŻURZE CZŁONKÓW KOMISJI  (139.14 KB)

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W PIERSNEJ - skład Obwodowej Komisji Wyborczej INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W PIERSNEJ - skład Obwodowej Komisji Wyborczej (221.42 KB)

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BIAŁOŁĘCE - skład Obwodowej Komisji Wyborczej  INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BIAŁOŁĘCE - skład Obwodowej Komisji Wyborczej  (222.36 KB)

OGŁOSZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PĘCŁAWIU z dnia 8 listopada 2010r. o składzie obwodowych komisji wyborczych OGŁOSZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PĘCŁAWIU z dnia 8 listopada 2010r. o składzie obwodowych komisji wyborczych (208.45 KB)

UCHWAŁA NR 6 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pęcławiu z dnia 4 listopada 2010r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Pęcław UCHWAŁA NR 6 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pęcławiu z dnia 4 listopada 2010r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Pęcław (222.42 KB)

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PĘCŁAWIU z dnia 4 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PĘCŁAWIU z dnia 4 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych (24.46 KB)

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PĘCŁAWIU z dnia 4 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PĘCŁAWIU z dnia
4 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (28.75 KB)


KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PĘCŁAWIU KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PĘCŁAWIU z dnia 3 listopada 2010r. (22.54 KB)

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PĘCŁAWIU z dnia 28 października 2010r. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PĘCŁAWIU z dnia
28 października 2010r. (23.38 KB)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW NR V/62/10 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych  ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW NR V/62/10 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych  (23.71 KB)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW NR V/60/10 z dnia 19 paździrnika 2010r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych OKW ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW NR V/60/10 z dnia 19 paździrnika 2010r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych OKW (35.15 KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 19 października 2010r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 19 października 2010r. o numerach i granicach obwodów (25.98 KB)

Zarządzenie Nr V/61/10 Wójta Gminy Pęcław z dnia 19 października 2010r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych  Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław w sprawie upoważnienia do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych  (25.80 KB)

INFORMACJA Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Pęcławiu z dnia 11 października 2010 r. INFORMACJA Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Pęcławiu z dnia 11 października 2010 r. (24.05 KB)

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pęcławiu z dnia 11 października 2010 r.  INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pęcławiu z dnia 11 października 2010 r.  (14.48 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego z 1.10.2010r. Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego z 1.10.2010r. (38.64 KB)

Informacja na temat tworzenia komitetów wyborczych Informacja na temat tworzenia komitetów wyborczych (23.48 KB)

Komunikat w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych Komunikat w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych (37.33 KB)

Informacja Wójta o okręgach wyborczych Informacja Wójta o okręgach wyborczych (26.34 KB)

Informacja Wójta o miejscach do plakatowania Informacja Wójta o miejscach do plakatowania (27.76 KB)