OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pęcław z dnia 07.08.2009r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pęcław z dnia 07 sierpnia 2009r. (24.90 KB) 

info240408.pdf OGŁOSZENIE - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu organizuje wypoczynek letni dla dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.

info240408.pdf OGŁOSZENIE o przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęcław - pdf (12.82 KB)

obw060508.pdf OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pęcław z dnia 6 maja 2008r. (25.24 KB)

ogl130608.pdf WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty za 2007 rok (25.24 KB)

info160608.pdf INFORMACJA dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach trybu zapytanie o cenę na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 430.000,00 zł. (26.72 KB)

ogl200508.pdf INFORMACJA z dnia 20.05.2008r. - wykonanie budżetu w 2007r. (16.60 KB)

info240608.pdf INFORMACJA dla rolników z dnia 24.06.2008r. (13.77 KB) 

OGŁOSZENIE Gminnego Ośrodka Pomocy w Pęcławiu OGŁOSZENIE Gminnego Ośrodka Pomocy w Pęcławiu z dnia 30.06.2008r. (25.72 KB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 15.07.2008r. OGŁOSZENIE Wojewody Dolnośląskiego - Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 15.07.2008r. (318.81 KB)

INFORMACJA o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2008r. INFORMACJA o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2008r. (22.87 KB)

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (1.97 MB)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pęcław - Likwidator Wiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pęcław - Likwidator Wiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (23.80 KB)
wykrzyknik.gifOGŁOSZENIE o wyniku naboru (30.09 KB)

Kounikat w sprawie przedłużenia do dnia 31.10.2209r. okresu zasiłkowego KOMUNIKAT w sprawie przedłużenia do dnia 31.10.2209r. okresu zasiłkowego (22.20 KB)

KOMUNIKAT - becikowe KOMUNIKAT - becikowe (21.51 KB)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pęcław z dnia 1 lipca 2009r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pęcław z dnia 1 lipca 2009r. (28.80 KB)

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Pęcław za II kwartał 2009r. INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Pęcław za II kwartał 2009r. (154.64 KB)

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Pęcław za II kwartał 2009r. INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Pęcław za III kwartał 2009r. (23.77 KB)

OGŁOSZENIE o przysługujących formach pomocy dla powodzian OGŁOSZENIE o przysługujących formach pomocy dla powodzian (38.64 KB) 

Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2009 rok WYKAZ Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2009 rok (50.32 KB)

Komunikat - fundusz alimentacyjny KOMUNIKAT - fundusz alimentacyjny (37.27 KB)

INFORMACJA dla rolników INFORMACJA dla rolników (30.80 KB)

 

 
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0