Konsultacja rocznego programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.doc Zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.doc

Projekt uchwały.doc Projekt uchwały.doc