I N F O R M A C J A

 

Wójta Gminy Grębocice
z dnia 27 marca 2009r.

 

o miejscach na terenie Gminy Grębocice przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego / Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zmianami/ w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r. podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Lp.

Miejscowość Miejsce umieszczania
1. Grębocice Słup ogłoszeniowy
2. Kwielice Tablica ogłoszeniowa
3. Ogorzelec Tablica ogłoszeniowa
4. Obiszów Tablica ogłoszeniowa
5. Wilczyn, Świnino Tablica ogłoszeniowa
6. Duża Wólka, Bieńków Tablica ogłoszeniowa
7. Grodowiec Tablica ogłoszeniowa
8. Stara Rzeka Tablica ogłoszeniowa
9. Krzydłowice, Proszówek Tablica ogłoszeniowa
10. Grodziszcze Tablica ogłoszeniowa
11. Bucze, Czerńczyce Tablica ogłoszeniowa
12. Szymocin Tablica ogłoszeniowa
13. Rzeczyca Tablica ogłoszeniowa
14. Trzęsów Tablica ogłoszeniowa
15 Żabice Tablica ogłoszeniowa
16. Proszyce Tablica ogłoszeniowa
17. Retków Tablica ogłoszeniowa

 

Informacja podlega publikacji w BIP Urzędu Gminy w Grębocicach pod adresem http://sbip.pl/ngrebocice/

Wójt Gminy Grębocice
Roman Jabłoński