Procedury załatwiania spraw zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Większość informacji zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 2.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w procedurach załatwiania spraw numerami telefonów.

 

Wszystkie sprawy można załatwiać w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. poniedziałek, środa, piątek. 7:30-15:30

wtorek, czwartek. 8:00- 16:00