Zarząd Powiatu Głogowskiego

 

Rafael Rokaszewicz - Starosta Głogowski

korekta oświadczenia majątkowego za 2010 r. (715.67 KB)

oświadczenie majątkowe za 2010 r.  (702.45 KB)

oświadczenie majątkowe - stan na 30.11.2010 r.pdf

oświadczenie majątkowe - korekta.pdf

oświadczenie majątkowe za 2011 r...pdf (734.56 KB)

oświadczenie majątkowe za 2012 r. pdf

 

Grzegorz Aryż - Wicestarosta Głogowski

oświadczenie majątkowe za 2012 r..pdf

oświadczenie majątkowe za 2011 r.

oświadczenie majątkowe korekta nr 2 (53.94 KB)

oświadczenie majątkowe - korekta nr 1 (53.51 KB)

oświadczenie majątkowe za 2010 r.  (53.60 KB)

oświadczenie majątkowe na dzień 15 grudnia 2010 r. (55.47 KB)

oświadczenie majątkowe - stan na 15.12.2010 r.doc 

 

Wioleta Maniara - Członek Zarządu

oświadczenie majątkowe za 2012 r. (999.32 KB)

korekta oświadczenia majątkowego za 2011 r.pdf

oświadczenie majątkowe za 2011 r.

oświadczenie majątkowe za 2010 r.  (1.21 MB)

oświadczenie majątkowe - stan na 1.12.2010 r.pdf

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego

Kadencja 2006 - 2010  

 

 

Anna Brok - Przewodnicząca Zarządu Powiatu Głogowskiego

Oświadczenie majątkowe (zakończenie kadencji) (73.90 KB)

oświadczenie majątkowe.doc (40.50 KB)

oświadczenie majątkowe(41.00 KB)

oświadczenie majątkowe za 2007 r.

oświadczenie majątkowe za 2008 (1.55 MB)

oświadczenie majątkowe za 2009.doc

 

Rafael Rokaszewicz - Wicestarosta Głogowski (od dnia 10 lutego 2009 r.)

oświadczenie majątkowe - stan na 13.12.2010 r.doc

oświadczenie majątkowe za 2009 r. (416.50 KB)

oświadczenie majątkowe za 2008 r.doc

 

Grzegorz Aryż - Członek Zarządu (od dnia 10 lutego 2009 r.)

oświadczenie majątkowe - stan na 15.12.2010 r.doc

oświadczenie majątkowe za 2009 r. (491.50 KB)

oświadczenie majątkowe wg. 11.02.2009 r. (1.80 MB)

oświadczenie majątkowe za 2008 r. (366.50 KB)

 

 

 

Marek Rychlik - Wicestarosta do dnia 10 lutego 2009 r.
oświadczenie majątkowe (87.86 KB)

oświadczenie majątkowe (39.50 KB)

oświadczenie majątkowe za 2007 r.doc (425.50 KB)

oświadczenie majątkowe wg.11.02.2009 r.  (1.95 MB)

oświadczenie majątkowe za 2008 (375.50 KB)

 

Waldemar Hass - członek Zarządu Powiatu do dnia 10 lutego 2009 r.

oświadczenie majątkowe.doc (40.50 KB)

oświadczenie majątkowe (40.00 KB)

oświadczenie majątkowe za 2007 r.doc (480.00 KB)

oświadczenie majątkowe za 2008 r.doc

 

Z dnie 31 stycznia 2007 r. Pani Joanna Duraj i Pani Elżbieta Korol złożyły rezygnacje z członkostwa w Zarządzie Powiatu Głogowskiego.

Rada Powiatu Głogowskiego podjęła uchwały w przedmiotowej sprawie na IV sesji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Joanna Duraj
oświadczenie majątkowe.doc oświadczenie majątkowe.doc (39.50 KB)

oświadczenie majątkowe - wygaśnięcie mandatu.doc oświadczenie majątkowe - wygaśnięcie mandatu.doc (39.00 KB)

Elżbieta Korol
oświadczenie majątkowe..doc oświadczenie majątkowe.doc (38.00 KB)

oświadczenie majątkowe - wygaśnięcie mandatu.doc oświadczenie majątkowe - wygaśnięcie mandatu.doc (37.50 KB)