Data publikacji: 17.01.2014 r.

Zarząd Powiatu Głogowskiego

INFORMUJE

 

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomość stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 469/15 obręb 5 „Kościuszki" miasta Głogowa, zabudowanej budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń garażowych 207,06 m2, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 2 lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.01.2014 r. do 07.02.2014 r.

  Data publikacji: 03.01.2014 r.

 

Z a w i a d o m i e n  i e

o wszczęciu  postępowania

 

            Starosta Głogowski zgodnie z art. 61 § 1 i 4 i art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 113 ust.6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

 

 


 

Data publikacji: 20.13.2013 r.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego

INFORMUJE

 

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomość stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174 o pow. 0,6982 ha, obręb 7 „Stare Miasto”, miasto Głogów, zabudowanej kompleksem budynków o funkcji administracyjno – usługowo – mieszkalnej, w którym przeznacza się do najmu pomieszczenie o powierzchni 11,21 m2 na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 20.12.2013 r. do 10.01.2014 r.

 

 


Data publikacji: 13.13.2013 r.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego

INFORMUJE

 

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomość stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 468/4 obręb 5 „Kościuszki" miasta Głogowa, zabudowanej budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń 117,90 m2, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 13.12.2013 r. do 03.01.2014 r.

 

 


 

Data publikacji: 29.11.2013 r.

 

STAROSTA GŁOGOWSKI

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu niezabudowanego

 

stanowiącego nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami nr nr: 93/1, 93/2, 93/3 o łącznej powierzchni 1,4298 ha oraz działkami nr nr: 48/1, 48/2, 48/3 o łącznej powierzchni 2,3148 ha, położone w obrębie 0010 Piastów Śląski miasta Głogowa, dla których Sąd Rejonowy  w Głogowie prowadzi księgi wieczyste nr LE1G/00052088/0 i nr LE1G/000520886/6  - na okres do 3 lat.

 

  

 Data publikacji: 14.12.2012 r.

 

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 9 m2 stanowiącego część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 61 obręb 4 „Chrobry” miasta Głogowa, położonej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr 52412

 


 

Data publikacji: 25.05.2012 r.

 

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony Na sprzedaż własności nieruchomości zabudowanej Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie oznaczonej geodezyjnie działką nr 468/6 o powierzchni 1053 m2, AM 4 obręb 5 „Kościuszki” .