Głogów, dnia 12.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE


w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Głogowskiego".


Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Starosta Głogowski informuje, że opracowany został projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Głogowskiego".

W ramach konsultacji społecznych, projekt powyższego Planu został udostępniony na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21, Wydział Komunikacji, 1 piętro, pok. 116 Pn-Pt w godzinach 730 - 1530.

Wnioski i uwagi dotyczące Planu można przekazywać pisemnie (formularz do pobrania na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie) do dnia 07.01.2014r. w następującej formie:

- listownie na w/w adres

- drogą elektroniczną na adres kd@powiat.glogow.pl

- bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Głogowskiego (1.70 MB)

Formularz konsultacyjny (135.50 KB)