2012 r.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, obejmujących działania profilaktyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych piersi 

konkurs.pdf

 

2011 r.

 

Dzień ogłoszenia 20 grudnia 2011 r.

Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej' "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: „PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ” (32.00 KB) 

   

 


 

                                                                      Głogów, dnia 27.06.2011r.

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionym rodzin naturalnych opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.

 

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że konkurs ofert na zapewnienie dzieciom i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionym rodzin naturalnych opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego wszczęty ogłoszeniem z dnia 01.06.2011 roku nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia konkursu:
Nie złożono żadnej oferty do konkursu.

 

                                        Przewodniczący Zarządu Powiatu Głogowskiego

                                                       Rafael Rokaszewicz

 

 

 

Dzień ogłoszenia: 1 czerwca 2011 r.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zapewnienie dzieciom i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionym rodzin naturalnych opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego  (71.50 KB)

 

Załącznik do konkursu -  umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego (96.00 KB)

 

 

 
 

Dzień ogłoszenia 10 listopada 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

 

Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

  

Dzień ogłoszenia 10 listopada 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Opiekun usamodzielniania w mieszkaniu integracyjno – chronionym dla wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych oraz Dom Dziecka”

 

Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Opiekun usamodzielniania w mieszkaniu integracyjno – chronionym dla wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych oraz Dom Dziecka

 

 


UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:„PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

plik.doc

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:„OPIEKUN USAMODZIELNIANIA W MIESZKANIU INTEGRACYJNO-CHRONIONYM DLA WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ DOM DZIECKA"

plik.doc