Karty informacji o środowisku

 

 Karty wprowadzone do 15 listopada 2010 roku >>TUTAJ<<

 

 Karty wprowadzone po 15 listopada 2010 rok: >>TUTAJ<<

 

1. WNIOSKI >>TUTAJ<<

 - wnioski o wydanie decyzji

 - wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

 - inne wnioski

2. DECYZJE >>TUTAJ<<

   - koncesje,

   - pozwolenia,

   - zezwolenia,

   - inne decyzje.

3. ZGŁOSZENIA >>TUTAJ<<

 

4. INNE DOKUMENTY >>TUTAJ<<

 - postanowienia,

 - polityki, strategie, plany lub programy,

 - projekty polityk, strategii, planów i programów,

 - projekty innych dokumentów

 - raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 - inne raporty,

 - przeglądy ekologiczne,

 - prognozy oddziaływań na środowisko,

 - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

 - rejestry,

 - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,

 - analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów,

 - mapy akustyczne,

 - świadectwa,

 - sprawozdania,

 - pozostałe dokumenty.