Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/tmp//sess_d512ac9abcd274ffc5277d1176a571ae, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /usr/local/www/htdocs/nglogowsp/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/htdocs/nglogowsp/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nglogowsp/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/htdocs/nglogowsp/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nglogowsp/site on line 10
Interaktywny Głogów
 
 
 Uchwała Nr XIX/169/2008 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego

 

 

Uchwała Nr XIX /169/08

Rady Powiatu Głogowskiego

z dnia 17 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego.

 

Na podstawie art.12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r., Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz.1268, oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353),po zaciągnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2008 r., Rada Powiatu Głogowskiego uchwala, co następuje.

 

 

 

§ 1. 1.Ustanawia się herb Powiatu Głogowskiego, którego wzór w postaci graficznego wyobrażenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Herb Powiatu umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń należących do organów Powiatu Głogowskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

3. Herb Powiatu umieszcza się na froncie budynku Starostwa Powiatu Głogowskiego.

4. Prawo używania herbu Powiatu Głogowskiego bez ograniczeń przysługuje organom Powiatu, Starostwu oraz powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.

 

§ 2. 1.Ustanawia się flagę i banner Powiatu Głogowskiego, których wzory w postaci graficznych wyobrażeń stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 2. Flaga i banner Powiatu mogą być umieszczane na budynkach i obiektach Powiatu Głogowskiego a także innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości, świąt lub rocznic państwowych i powiatowych.

3. Banner jest pionowo wieszaną odmianą flagi o proporcji boku dłuższego (długość) do boku krótszego (szerokość), jak  8:1..

 

§ 3. Ustanawia się pieczęć Powiatu Głogowskiego, której wzór w postaci graficznego wyobrażenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4. Używanie herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego, w tym na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego bądź mających charakter reklamowo - promocyjny, a także zamieszczanie herbu, flagi i barw Powiatu Głogowskiego w znaku towarowym wymaga zgody każdorazowo udzielanej według zasad określonych przez Zarząd Powiatu.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/180/2000 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 26 października 2000 r. w sprawie ustanowienia wzoru symbolu - wizerunku herbu Powiatu Głogowskiego, jak i wynikających z niego barw i flag.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Głogowskiego.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

                                                          Przewodniczący

                                                         Rady Powiatu Głogowskiego

 

                                                       Grzegorz Aryż

 

Skarga - stwierdzenie nieważności § 4 uchwały.pdf 

 

 
 

Warning: Unknown: open(/var/tmp//sess_d512ac9abcd274ffc5277d1176a571ae, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0