Zarządzenie Nr  14/2008

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Głogowie

z dnia 07 października 2008 r.

 

 

w sprawie: ustalenia  10 listopada 2008 dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie  art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 roku) oraz na podstawie art. 129 § 1 oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy ( Dz.U. z 1998r, Nr 21, poz.94 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1

W związku z Dniem Wszystkich Świętych przypadającym w roku bieżącym w sobotę, dniu wolnym od pracy, udzielam pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie dodatkowego dnia wolnego - 10 listopada 2008 roku.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.