Statut Powiatu Głogowskiego

treść Statutu (640.00 KB)

załączniki (134.00 KB)

rozstrzygnięcie nadzorcze do Statutu Powiatu Głogowskiego (613.50 KB)

zmiana do Statutu - uchwała Nr XXVIII/240/2009(278.50 KB)

zmiana do Statutu - uchwała Nr XXXVI/326/2009 (299.00 KB)

zmiana do Statutu - uchwała Nr IV/30/2011 (365.50 KB)

zmiana do Statutu - uchwała Nr XV/125/2012.doc

zmiana do Statutu - uchwała nr XXV/192/2012.pdf

 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Głogowie

Uchwała Rady Powiatu Głogowskiego Nr XIX/154/2012 w spr. Regulamin Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głogowie - cz.1 (1.62 MB)

Uchwała Rady Powiatu Głogowskiego Nr XIX/154/2012 w spr. Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głogowie - cz.2 (1.63 MB)

Uchwała Rady Powiatu Głogowskiego Nr XIX/154/2012 w spr. Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głogowie - cz.3 (1.23 MB)

Uchwała Rady Powiatu Głogowskiego Nr XIX/154/2012 w spr. Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głogowie - cz.4 (1.28 MB)

 

Szczegółowy podział obowiązków i kompetencji pomiędzy Starostą Głogowskim a Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu i Skarbnikiem 


 treść zarządzenia z dnia 22.05.2012 r. (688.27 KB)

 


Szczegółowe określenie obowiązków i kompetencji Sekretarza Powiatu Głogowskiego

 

treść zarządzenia z dnia 22.05.2012 r. (261.46 KB)

 

Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Głogowie

 

treść zarządzenia z dnia 22.05.2012 r. (393.52 KB)


Wykaz zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Głogowie

treść zarządzenia (557.50 KB)

 

 

Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Głogowie

treść polityki (1.15 MB)

 


Procedura badania poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Głogowie w ramach systemu zarządzania jakością

treść zarządzenia (1.68 MB)

 

 

Procedura corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa w Głogowie przez społeczność lokalną i pracowników 

treść zarządzenia (516.50 KB)

 

 

Udostępnienie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 

treść zarządzenia (1.16 MB)

 

Tryb postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych 

 

treść uchwały.doc

 

 

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

treść uchwały.doc

 

 

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Głogowskiego

treść uchwały (1.85 MB)

zmiana do uchwały (654.00 KB)

 

Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych

treść uchwały.doc