SPRAWOZDANIE SPOŁECZNEGO KOMITETU FUNDATORÓW SZTANDARU POWIATU GŁOGOWSKIEGO Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ I SPOSOBU ZUŻYTKOWANIA ZEBRANYCH OFIAR

sprawozdanie.doc (422.00 KB)

 

 

Głogów, dnia 27 października 2010 r.

Sprawozdanie

Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Powiatu Głogowskiego

z wyników zbiórki publicznej i sposobu zużytkowania zebranych ofiar

 

            Informuję, że na podstawie decyzji z dnia 3 sierpnia 2010 r. znak DOPS/DWA/WS/43-45/10 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu otrzymaną w dniu 9 sierpnia br. przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie województwa dolnośląskiego w terminie od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 15 października 2010 r.

 

1.       Suma zebranych środków pieniężnych wyniosła łącznie 7.020,29 zł, według poniższego zestawienia:

- środki własne członków komitetu zebrane przed uzyskaniem zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej na cele organizacyjne  60.00 zł

- dobrowolne wpłaty na konto - 3.567 zł

- zbiórka do puszek                - 3.393,29 zł

2. Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej wynosił 82 zł (opłata skarbowa).

3. Koszt zakupu pieczątki wynosił 60 zł i został sfinansowany przed uzyskaniem zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej, ze środków własnych członków Społecznego Komitetu Fundatorów sztandaru Powiatu Głogowskiego.

4. Koszt obsługi bankowej wynosił 27 zł (16 zł prowadzenie rachunku,  1 zł przelew środków na konto Powiatu, 10 zł zamknięcie rachunku bankowego) pokryto ze środków zebranych w ramach dobrowolnych wpłat na konto.

5. Całkowity dochód w kwocie 6.851.29 zł został przekazany, zgodnie z celem zbiórki na dofinansowanie zakupu sztandaru Powiatu Głogowskiego wraz z niezbędnymi akcesoriami do jego użytkowania i przechowywania:

  • należność za ręczne wykonanie sztandaru Powiatu Głogowskiego w tym: wykonanie projektu sztandaru w skali 1:1, drzewiec z okuciem, szarfy - 3 sztuki, rękawice - 3 pary, pokrowiec dermowy, pokrowiec płócienny, - 10.000 zł,
  • należność za akcesoria dodatkowe do sztandaru, w tym: kronika sztandaru, stojak do drzewca, gablota na sztandar, - 1.800 zł,
  • należność za gwoździe sztandarowe (12 gwoździ x 80 zł), - 960 zł

Koszt wykonania sztandaru Powiatu Głogowskiego wynosi:     12.760 zł       

 

  Przewodniczący

Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Powiatu Głogowskiego

Karol Skowroński

 

Zastępca Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Powiatu Głogowskiego

Alicja Serdak

 

 

Skarbnik

Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru

Powiatu Głogowskiego

 

Czesława Kozłowska

 

 

KOMUNIKAT

Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru Powiatu Głogowskiego informuje,

że w dniu 15 października 2010 r. zakończyła się zbiórka publiczna, której

celem było zebranie środków finansowych na sztandar Powiatu Głogowskiego

 

Przewodniczący

Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Powiatu Głogowskiego

Karol Skowroński

 

 

 

KOMUNIKAT

W bieżącym roku została podjęta społeczna inicjatywa zmierzająca do fundacji sztandaru dla Powiatu Głogowskiego. Sztandar jest symbolem zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

W imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Powiatu Głogowskiego zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich podmiotów i mieszkańców z terenu Województwa Dolnośląskiego, w szczególności z obszaru Powiatu Głogowskiego o wsparcie finansowe tej społecznej inicjatywy.

W przypadku zainteresowania współuczestnictwem w fundacji sztandaru, wpłaty można dokonywać do dnia 15 października 2010 r. w formie:

-     wpłaty na konto BS Głogów 08 86460008 0000 0028 8277 0001 z dopiskiem „Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru Powiatu Głogowskiego"

-     można również złożyć datek do puszek kwestarskich. Osoby wyznaczone do zbiórki posiadają legitymację potwierdzoną podpisem Przewodniczącego Społecznego Komitetu, która uprawnia do zbierania środków.

Szczegółowych informacji w sprawie zbiórki publicznej udziela:

-      Pan Karol Skowroński, Przewodniczący Społecznego Komitetu  Fundatorów Sztandaru Powiatu Głogowskiego; tel. 601 776 180;

-      Pani Mariola Wojciechowska, Kierownik Biura Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe w Głogowie; tel. 76 72 82 875.

Za wsparcie naszej społecznej inicjatywy  serdecznie dziękujemy

 

Przewodniczący

Społecznego Komitetu Fundatorów

Sztandaru Powiatu Głogowskiego

 

Karol Skowroński