Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 1. Informacja dotycząca strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej:
- Informacja Informacja

2. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl/

3. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - wykaz wykaz

4. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych - Informacja  Informacja

5. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu przez pełnomocnika - Informacja

6. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju - Informacja

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 110/10 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Głogowa - Zarządzenie Zarządzenie

8. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/10 - składy obwodowych komisji  wyborczych - Załącznik Załącznik

9. Informacja głosowaniu przez pełnomocnika - Informacja Informacja

10. Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Informacja Informacja

11. Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. - Informacja Informacja

12.  Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych - Informacja Informacja

13. Zarządzenie Nr 126/2010 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odwołania oraz powołania członków ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych- Zarządzenie Zarządzenie

14. Zarządzenie Nr 130/2010 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odwołania członków ze składów Obwodowych Komisji  - Wyborczych -Zarządzenie Zarządzenie

15. Zarządzenie Nr 131/2010 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odwołania członków ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie Zarządzenie

16. Zarządzenie Nr 156/2010 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odwołania członków ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie Zarządzenie

17.  Zarządzenie Nr 157/2010 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odwołania  członków ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie Zarządzenie

18. Zarządzenie Nr 158/2010 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odwołania oraz powołania członków ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie Zarządzenie