Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
10
grudnia
2019RADA MIEJSKA W GŁOGOWIE
Kadencja 2010- 2014

Skład Komisji do spraw Budżetu i Rozwoju Miasta


1.  Akielaszek Jerzy
2.  Bożek Przemysław  - Wiceprzewodniczący Komisji
3.  Włodarczak Piotr
4.  Dąbrowski  Mirosław – Przewodniczący Komisji
5.  Dudkowiak Jarosław
6.  Andrzej Koliński
7.   Milicz Anna
8.   Piechocki Janusz
9.   Pobol Radosław
10. Sienkiewicz Zbigniew 

Skład Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki


1.    Bochanysz Roman – Przewodniczący Komisji
2.    Dudkowiak Jarosław
3.    Gawron Jerzy
4.    Kędzia Cezary
5.    Andrzej Koliński
6.    Koszów Józef - Wiceprzewodniczący Komisji
7.    Zbigniew Sienkiewicz
8.    Andrzej Bartkowiak
9.    Włodarczak Piotr

 

Skład Komisji Rewizyjna

1.  Akielaszek Jerzy
2.  Bartkowiak Andrzej  - Wiceprzewodniczący Komisji
3.  Bochanysz Roman
4.  Drankiewicz Leszek
5.  Frąckowiak Michał – Przewodniczący Komisji
6.  Rosińska Elżbieta


Skład Komisji Społeczno - Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny

1.    Dąbrowski Mirosław
2.    Drankiewicz Leszek - Wiceprzewodniczący Komisji
3.    Koszów  Józef
4.    Krechowiec Józef
5.    Marcinów Janina
6.    Patyk Eugeniusz
7.    Pobol Radosław – Przewodniczący Komisji
8.    Rosińska Elżbieta
9.    Szczepaniak Karol
10.  Majewski Sławomir

Skład Komisji Edukacji i Kultury

1.  Bożek Przemysław
3.  Gawron Jerzy
4.  Michał Frąckowiak
5.  Krechowiec Antoni – Wiceprzewodniczący Komisji
6.  Milicz Anna
7.  Patyk Eugeniusz - Przewodniczący Komisji
8.  Piechocki Janusz
9.  Majewski Sławomir
10. Szczepaniak Karol