Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 1. Państwowa Komisja Wyborcza - www.pkw.gov.pl

 

2. Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - Załącznik

 

3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. - o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - Obwieszczenie

 

4. Informacja Prezydenta Miasta Głogowa - podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - Informacja

5. Kalendarz wyborczy - Kalendarz Kalendarz

6. Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego -  Informacja Informacja

- -załącznik nr 1 (zgłoszenie  zamiaru  głosowania  korespondencyjnego)
- Załącznik nr 1 Załącznik nr 1

- załącznik nr 2 (wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania) - Załącznik nr 2 Załącznik nr 2

- załącznik nr 3 (zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania)
- Załącznik nr 3 Załącznik nr 3

7. Informacja o głosowaniu  przez pełnomocnika - Informacja Informacja

8. Informacja o prawie  udziału w głosowaniu - Informacja Informacja

9. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 sierpnia 2011 r. dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych -  Obwieszczenie Obwieszczenie

10. Informacja prezydenta miasta głogowa dotycząca spisu wyborców Informacja Informacja

11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa ( Nr 183/ 2011) z dnia 19 września 2011r., w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Głogowa - Zarządzenie Zarządzenie

 - załącznik do Zarządzenia Nr 183/2011 - Załącznik Załącznik

12. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 1 -  Obwieszczenie Obwieszczenie

13. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 3 -  Obwieszczenie Obwieszczenie

14. Zarządzenie Nr 192/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w związku ze zrzeczeniem się członkostwa - Zarządzenie Zarządzenie

15. Obwieszczenie okręgowej komisji wyborczej w Legnicy z dnia 26 września 2011 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy nazwiska kandydatki na posła w okręgu wyborczym nr 1  - Obwieszczenie Obwieszczenie

16. Zarządzenie Nr 193/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w związku ze zrzeczeniem się członkostwa - Zarządzenie Zarządzenie

17. Zarządzenie Nr 195/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w związku ze zrzeczeniem się członkostwa - Zarządzenie Zarządzenie

18. Zarządzenie Nr  198/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 183/2011 - Zarządzenie  Zarządzenie

19. Zarządzenie Nr 200/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w związku ze zrzeczeniem się członkostwa Zarządzenie  Zarządzenie

20. Zarządzenie Nr  201/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w związku ze zrzeczeniem się członkostwa - Zarządzenie  Zarządzenie

21.  Zarządzenie Nr  204/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w związku ze zrzeczeniem się członkostwa - Zarządzenie Zarządzenie

22. Zarządzenie Nr  209/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w związku ze zrzeczeniem się członkostwa - Zarządzenie  Zarządzenie

23. Zarządzenie Nr  210/2011 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w związku ze zrzeczeniem się członkostwa  - Zarządzenie  Zarządzenie


WYNIKI

1. Wyniki z głosowania na kandydatów - Sejm - Wyniki Wyniki

2. Wyniki z głosowania na kandydatów - Senat - Wyniki Wyniki

3.Wyniki z głosowania w poszczególnych obwodach na poszczególne listy - Wyniki Wyniki