Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 wydanie odpisu z akt USC

podstawa prawna:
art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r Nr 212, poz. 1264).


wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Pobierz wniosek: wniosek akt stanu cywilnego.pdf wniosek.pdf (75.80 KB 22.03.2013 11:39)

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości.

opłaty:
Opłata skarbowa:


- za odpis skrócony - 22 zł.

- za odpis zupełny - 33 zł.

- za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie
o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł.

termin:
- Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

odwołanie:
- brak drogi odwoławczej

dodatkowe informacje:
Urząd Stanu Cywilnego mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sikroskiego 21 (pok. nr 11)

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

- osoba, której akt dotyczy,

- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,

- sąd i inne organy państwowe,

- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.

więcej informacji udzieli Ci:
Mirosław Vetter - Inspektor

telefon: 7265 603