Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
23
lipca
2021UCHWAŁA NR XLI/266/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie sązobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gmin

UCHWAŁA NR XLI/266/13

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XLI.266.13.pdf XLI.266.13.pdf