Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/tmp//sess_d73bb0adf1833d3eb8259582f8de3025, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /usr/local/www/htdocs/nglogow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/htdocs/nglogow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nglogow/site on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/htdocs/nglogow/site:10) in /usr/local/www/htdocs/nglogow/site on line 10
 Interaktywny Głogów
    Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 Uchwała Nr XXII/212/2008 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Głogowa

U C H W A Ł A    Nr  XXII/212/2008

 

Rady  Miejskiej w Głogowie

z dnia  l5 października 2008 r.

 

 

w sprawie       nadania tytułu  Honorowy  Obywatel  Miasta  Głogowa

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 ze zmianami) oraz uchwały Nr VIII/31/90 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 listopada 1990 r. w sprawie satysfakcjonowania osób zasłużonych dla miasta Głogowa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się  J.E. Ks. Biskupowi dr Adamowi Dyczkowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głogowa.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

               

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                          Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

          Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przedłożyło wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Głogowa" J. E. Ks. Biskupowi dr Adamowi Dyczkowskiemu.

           Ks. Bp dr Adam Dyczkowski urodził się 17 listopada 1932 roku w Kętach, wychował się w rodzinie katolickiej. Rodzice ojciec Feliks i matka Julia z domu Jurasz, rodzeństwo - siostra Maria.

Ks. Bp dr Adam Dyczkowski kształcił się w szkole podstawowej i gimnazjum oraz liceum w Kętach. W 1952 roku wstąpił do arcybiskupiego seminarium duchownego we Wrocławiu, gdzie 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Będąc młodym kapelanem rozpoczął dalsze studia na wydziale filozoficznym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył je w 1962 roku ze stopniem magistra filozofii przyrody i został duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Po roku pracy duszpasterskiej powrócił na uczelnię lubelską, by kontynuować studia doktoranckie z zakresu filozofii przyrody, które ukończył w 1964 roku.

Przez osiem lat pełnił równocześnie obowiązki wikariusza katedralnego, duszpasterza młodzieży akademickiej i wykładowcy filozofii w seminarium archidiecezjalnym we Wrocławiu.

           21 września 1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym dla arcybiskupa wrocławskiego, święcenia biskupie otrzymał w katedrze wrocławskiej 26 listopada 1978 roku. Jako biskup pomocniczy pełnił funkcję wikariusza generalnego oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Przyjaciół Ossolineum.

Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Akademickiego, członka Komisji Episkopatu do Spraw Zakonnych, członka Komisji Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego i przewodniczącego Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Służb Zdrowia.

           Z dniem 25 marca 1993 r. został przeniesiony do nowo powstałej diecezji legnickiej w roli biskupa pomocniczego.

17 lipca 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował bp Adama Dyczkowskiego biskupem diecezjalnym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dnia 19 lipca 1993 r. bp Adam Dyczkowski przejął kierowanie diecezją.

         Uroczysty ingres do katedry w Gorzowie Wlkp. Odbył się w niedzielę 5 września 1993 r. a do konkatedry w Zielonej Górze 12 września 1993 roku.

Obecnie pełni obowiązki biskupa diecezjalnego i w dalszym ciągu jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Służb Zdrowia oraz wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Młodzieży Akademickiej.

         Ks. Bp Adam Dyczkowski powołał z dniem 1 lipca 1995 roku Komisję Kwalifikacyjną dla Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjna-Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. Zadaniem Komisji kwalifikacyjnej jest podejmowanie decyzji w sprawie kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych.

Dnia 22 lipca 1994 r. zainicjował w Diecezji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Dnia 27 listopada 1994 roku zainicjował działalność Akcji Katolickiej w diecezji zielonogórsko - gorzowskiej.

W trosce o młodzież wiejską ks. bp Dyczkowski powołał Uniwersytety Ludowe w Mirosławicach Dolnych i Kalsku.

Dla skuteczniejszej opieki duszpasterskiej nad młodzieżą akademicką powstały Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego przy Katedrze w Gorzowie Wlkp., Konkatedrze, a także przy parafii św. Józefa w Zielonej Górze.

          Ksiądz Biskup powołał również do życia duszpasterstwo Harcerzy. Natomiast na podstawie umowy z rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze powstała sekcja muzyki religijnej śpiewu liturgicznego przy wydziale tej uczelni.

           Uhonorowanie J.E. Ks. Biskupa będzie zaszczytem dla naszego miasta, zwłaszcza ukazanie dokonań powinno być wzorem do naśladowania dla potomnych.

 

 

 

 

 
 

Warning: Unknown: open(/var/tmp//sess_d73bb0adf1833d3eb8259582f8de3025, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0