Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
23
lipca
2021UCHWAŁA NR XXXVI/229/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

UCHWAŁA NR XXXVI/229/12

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

XXXVI 229 regulamin.pdf XXXVI 229 regulamin.pdf

Zalacznik1.doc Zalacznik1.doc

wyrok WSA Sygn. akt IISA/wr 224/13 stweirdzenie nieważności § 7 ust. 1 we fragmencie "i estetycznych", § 18 ust. 1 we fragmencie "i oznakowania", ust. 2, ust. 4,§ 20 ust. 3, ust. 4 we fragmencie " w uzgodnieniu z Państowym Powiatowym Inspktorem Sanitarnym" załącznika do zaskarżonej uchwały