Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
23
lipca
2021UCHWAŁA NR XXXVI/233/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleniaw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczyst

UCHWAŁA NR XXXVI/233/12

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XXXVI 233 wymagania wobec przedsiebiorców.pdf XXXVI 233 wymagania wobec przedsiebiorców.pdf

 

unieważnienie rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego Nr NK - N 10.4131.344.2012.MS6 § 1 ust. 1 pkt 2 b) we fragmencie "lub posiadanie umowy z przedsiębiorcą świadczącycm usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z zasadami ochrony środowiska".