Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
23
lipca
2021UCHWAŁA NR XXXVI/232/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIEz dnia 20 listopada 2012 rw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonyc

UCHWAŁA NR XXXVI/232/12

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

XXXVI 232 wzory deklaracji.pdf XXXVI 232 wzory deklaracji.pdf