Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
23
lipca
2021UCHWAŁA NR XLIII/286/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zak

UCHWAŁA NR XLIII/286/13

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

XLIII 286 z dn. 14.05.13.pdf XLIII 286 z dn. 14.05.13.pdf