Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
23
lipca
2021UCHWAŁA NR XLIII/289/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/231/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawieokreślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoda

UCHWAŁA NR XLIII/289/13

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/231/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XLIII 289 z dn. 14.05.13.pdf XLIII 289 z dn. 14.05.13.pdf