Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 nadanie numeracji porządkowej nieruchomości

podstawa prawna:
Art. 47a pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.)

wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nadanie numeracji porządkowej.
2. Kserokopia wycinka mapy geodezyjnej obejmującej nieruchomość (2 egz.).
3. Kserokopia dokumentu stwierdzającego prawo do nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, akt notarialny).

opłaty:
Nie obowiązuje ustawa o opłacie skarbowej.

termin:
14 dni

odwołanie:
Brak drogi odwoławczej.

dodatkowe informacje:
Miejsce złożenia dokumentów BOM (parter, pok. nr 18)
Miejsce załatwienia sprawy (II p. pok. nr 222)

więcej informacji udzieli Ci: 
Danuta Brożyna - podinspektor
Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami
telefon: (76)7265 455
e-mail: geodezja@glogow.um.gov.pl