Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 2007 - Zadanie audytowe Nr 2 - Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

 

Nazwa zadania audytowego: Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

Rodzaj zadania: Audyt planowy

Zakres podmiotowy: Urząd Miejski w Głogowie

Audytor Wewnętrzny: Anna Obolewicz

Termin realizacji: 27.04.2007 r. - 26.06.2007 r.