Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
23
lipca
2021UCHWAŁA NR XLVII/307/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów

UCHWAŁA NR XLVII/307/13

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 30 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie

rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

XLVII.307.13.pdf XLVII.307.13.pdf