Inne serwisy: Informacje e-Urząd Gospodarka Turystyka SIT    
 
 
 
10
grudnia
2019Informacja z wykonania budżetu za II kwartały 2013 i umorzenia należności  - Informacja Informacja

Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok - Informacja roczna z wykonania budżetu GMG za 2012 r..pdf Informacja

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2012r. -  Opinia RIO z wykonania budżetu za 2012 r..pdf Opinia

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za  rok 2012 - Sprawozdanie Sprawozdanie

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 i umorzenia należności - Informacja Informacja

Uchwała RIO II/59/2013 z dnia 1 lutego 2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 - Uchwała Uchwała

Uchwała RIO II/60/2013 z dnia 1 lutego 2013 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Głogów - Uchwała Uchwała

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za IV kwartały 2012 i umorzenia należności - Informacja Informacja

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 rok - Uchwała Uchwała

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013r. - Uchwała Uchwała

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2039 - Projekt Projekt

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 rok- Projekt Projekt

Informacja  o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za III kwartały 2012 i umorzenia należności - Informacja  Informacja

Projekt budżetu na rok 2012 -  projekt projekt

Informacja  o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za II kwartały 2012 i umorzenia należności - Informacja Informacja

Informacja roczna z wykonania budżetu za 2011 rok - Informacja Informacja

Informacja  o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2012 i umorzenia należności - Informacja Informacja

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2011- Sprawozdanie Sprawozdanie

Uchwała Nr II/93/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 16.04.2012 w sprawie opinii o przedłużonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2011 rok - Uchwała Uchwała

Uchwała Nr II/58/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 10.02.2012 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Głogów - Uchwała Uchwała

Uchwała Nr II/57/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 10.02.2012 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Głogów - Uchwała Uchwała

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za IV kwartały 2011 r. i umorzenia należności - Informacja  Informacja
Uchwała budżetowa na rok 2012 wraz z załącznikami - UCHWAŁA UCHWAŁA

Uchwała Nr II/356/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 12.12.2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej GMG, przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012  - Uchwała Uchwała

Uchwała Nr II/355/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 12.12.2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu GMG przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012  - Uchwała Uchwała

Uchwała Nr II/354/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 12.12.2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej GMG na rok 2012 przedłożonym przez Prezydenta Miasta - Uchwała Uchwała

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2011 oraz umorzenia należności - Informacja  Informacja

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartały 2011 r. i umorzenia należności  - Informacja   Informacja

Informacja roczna z wykonania budżetu za 2010 rok - Informacja Informacja

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2011 oraz umorzenia należności - Informacja  Informacja

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok -  Sprawozdanie Sprawozdanie (8.88 MB)

Uchwała Nr II/46/2011 Sądu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 18.02.11 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Głogów przedstawionego w uchwale Nr VI/26/2011  - uchwała uchwała (95.23 KB)

Uchwała Nr II/46/2011 Sądu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 18.02.11 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Głogów przedstawionej w uchwale Nr VI/25/2011 oraz Nr VI/26/2011 - uchwała  uchwała  (119.95 KB)

Uchwała budżetowa na rok 2011 wraz z załącznikami -  Budżet 2011.zip Budżet 2011.zip (180.19 KB)

Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.30.11.2010r. w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów na lata 2011-2039, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2011r. - Opinia Opinia (90.74 KB)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2011 rok - Pro.zip Pro.zip (6.99 MB)

Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn. 30.110.2010r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Miejskiej Głogów przedstawionego w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011 - uchwała uchwała (67.03 KB)

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za IV kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach - Informacja Informacja (31.00 KB)

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za III kwartały 2010 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r.

Informacja Informacja

Informacja opisowa za pierwsze półroczne 2010r. z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów.

 INFORMCAJA Informacja

Informacja z wykonania budżetu za II kwartały 2010r. i umorzenia należności

Informacja Informacja

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2010 i umorzenia należności

Informacja Informacja 

Informacja roczna z wykonania budżetu za 2009r.

Informacja Informacja

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2009  

Sprawozdanie Sprawozdanie

Projekt budżetu Gminy Miejskiej na 2010 rok.

 Projekt 2010 Projekt 2010

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za III kwartały 2009 r.  

INFORMACJA INFORMACJA

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej za I półrocze 2009 r.  

INFORMACJA INFORMACJA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2008r.

Informacja Informacja 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2008

 Sprawozdanie Sprawozdanie

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2009

 informacja  informacja

Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2009 rok:

PROJEKT BUDZETU GMINY 2009 PROJEKT BUDZETU GMINY 2009

załączniki do projektu budżetu 2009r.:

2009 budzet 2009 budzet

Informacja z wykonania budżetu Gmina III kwartały 2008r.

informacja  informacja 

Uchwała budżetowa 2007r wraz z załącznikami:

 uchwala.zip uchwala.zip

Projekt budżetu Gminy na rok 2007 wraz z załącznikami:

budzet 2007.zip budzet 2007.zip

Wykaz ulg w spłacie zobowiązań za rok 2007.

Wykaz ulg w splacie zobowiazan-2007 Wykaz ulg w splacie zobowiazan-2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2006r:

budzet 2006.zip budzet 2006.zip

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2006 rok:

Informacja.zip Informacja.zip

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2007r.

informacja o wykonaniu budżetu za I kw 2007.doc informacja o wykonaniu budżetu za I kw 2007.doc

Uchwała Nr H-303/2007 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2008 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 rok prognozy kwoty długu:

Regionalna Izba Obrachunkowa- Uchwała Regionalna Izba Obrachunkowa- Uchwała

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2008r.
informacja I kwartał 2008 informacja I kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2007 rok:

informacja budzet 2007 informacja budzet 2007