Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w dniach 07 - 18 czerwca 2010r. w godz. 8.00-14.30  w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach, pokój nr 5 zostanie udostępniony do wglądu spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca br.

Spis wyborców udostępniany będzie na pisemny wniosek zainteresowanego.

/wzór wniosku można otrzymać w pok. nr 5/