21
kwietnia
20182011.09.19-Zarządzenie nr 64/2011-powołanie obwodowych komisji wyborczych

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2011

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 19 września 2011r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Na podstawie art.182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm./ zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję w Gminie Gaworzyce obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt Gminy


Jacek SzwagrzykZałącznik do Zarządzenia Nr 64/2011

z dnia 19 września 2011r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gaworzycach
Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot zgłaszający


1

Justyna Gabrysz

Komitet Wyborczy

Polskie Stronnictwo Ludowe


2


Anna Serewa

Komitet Wyborczy

Polska Jest Najważniejsza

3

Aneta Beata Fefczak

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej


4

Franciszek Stroka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5

Elżbieta Samul

Komitet Wyborczy

Rafał Dutkiewicz

6

Ewa Bartosik

Wójt w trybie art.182 § 8


7

Anna Młynarczyk


Wójt w trybie art.182 § 2 pkt.2
-2-


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kłobuczynie

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot zgłaszający

1

 


Ilona Szydłowska

Komitet Wyborczy

Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Julita Pasik

Komitet Wyborczy

Polska Jest Najważniejsza

3

Maria Pucyk

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4


Gabriela Małgorzata Kalińska

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5

Małgorzata Anna Gryga-Burda

Komitet Wyborczy

Rafał Dutkiewicz

6

Adrian Białek

Wójt w trybie art.182 § 8

7


Katarzyna Kocik


Wójt w trybie art.182 § 2 pkt.2

- 3 -Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Dalkowie

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot zgłaszający

1


Lucyna Stupnicka

Komitet Wyborczy

Polskie Stronnictwo Ludowe


2


Agnieszka Lazarek

Komitet Wyborczy

Polska Jest Najważniejsza

3

Bronisław Kurek

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej


4

Marek Stroka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5


Elżbieta Joanna Latus

Komitet Wyborczy

Rafał Dutkiewicz

6

Małgorzata Jacukiewicz

Wójt w trybie art.182 § 8

7

Renata Dziurman


Wójt w trybie art.182 § 2 pkt.2
  • 4 -Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wierzchowicach

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot zgłaszający

1


Barbara Błasiak

Komitet Wyborczy

Polskie Stronnictwo Ludowe

2Małgorzata Barbara Fortuna

Komitet Wyborczy

Polska Jest Najważniejsza

3


Grażyna Prychacz

Komitet Wyborczy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

4


Mieczysław Garnek

Komitet Wyborczy

Prawo i Sprawiedliwość

5

Bożena Dorota Wojtczak

Komitet Wyborczy

Rafał Dutkiewicz

6

Bożena Kowalska

Wójt w trybie art.182 § 8

7


Lucyna Gaj

Wójt w trybie art.182 § 2 pkt.2