UWAGA! 
Aby przeglądać dokumenty i informacje dot. Urzędu Gminy należy posługiwać się menu umieszczonym po lewej stronie ekranu - klikając na interesującą nas zakładkę.