20
kwietnia
2019Urząd Gminy:
NIP: 693-12-46-485          REGON: 000533890

 

Gmina:

NIP: 692-22-55-154          REGON: 390647587

 

Konto bankowe:
18 8649 1060 2001 0000 0101 0002
Bank Spółdzielczy Legnica, O/Gaworzyce