Zastępca Wójta

Beata Taczyńska - Pietruś

tel. 76-8316285  wew. 41

OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE: